Marian Matysik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Matysik, ur. 16 IV 1929 w Jaśle, zm. 19 I 1994 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Humanistyczny Instytutu Filologii Polskiej (1953).

W czasie okupacji, po ukończeniu czterech klas szkoły powszechnej im. Romualda Traugutta w Jaśle, robotnik w tym mieście oraz uczestnik tajnego nauczania. Po wojnie robotnik budowlany, uczestnik odbudowy Jasła. Po ukończeniu I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i studiów polonistycznych na UJ od 1953 nauczyciel jęz. polskiego w I LO w Jaśle. Od 1975 dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Od X 1980 związany z „S”.

Po 13 XII 1981 odwołany z funkcji dyr. MBP w Jaśle. 15 XII 1981 – 10 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Załężu k. Rzeszowa. Po wyjściu, na skutek złego stanu zdrowia, na wcześniejszej emeryturze; związany z podziemnymi strukturami „S”, z Komisją Koordynacyjną; działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle.

Od IV 1989 wiceprzewodniczący KO w Jaśle. Od 1990 ponownie dyrektor MBP w Jaśle.

Pośmiertnie otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Stanisław Fryc