Marian Michalczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Michalczyk, ur. 29 I 1938 w Łagowie k. Staszowa. Ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu (1964).

1956-1958 ślusarz w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Skarbków, 1959-1961 w Pafawagu, 1961-1994 frezer i programista maszyn obróbczych w Fabryce Automatów Tokarskich FAT.

Od XII 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej Działu Technologii w Komitecie Zakładowym „S”.

W XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, od 27 VIII 1982 w Strzelinie, zwolniony 3 IX 1982. 1982-1989 organizator druku i kolportażu niezależnego pisma zakładowego „FATamorgana”. Po 13 XII 1981 inicjator protestów, akcji ulotowych i manifestacji w FAT; współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. 1982-1983 kilkakrotnie przesłuchiwany. Współpracował z Wiktorem Stasikiem, Józefem Saletą, Tadeuszem Giglem, Stanisławem Strągiem i Stanisławem Chudzikiewiczem.

W 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” przy FAT.

Barbara Drabicka-Klint