Marian Miszalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Miszalski, ur. 24 IX 1948 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1970), podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim (1972).

1973-1981 dziennikarz łódzkiego „Głosu Robotniczego”. W III 1968 uczestnik 36-godzinnego strajku okupacyjnego na Wydz. Prawa UŁ. Od l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycyjnymi, przemycał z Zachodu wydawnictwa Instytutu Literackiego w Paryżu. Od 1974 członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, 1976-1981 w SDP.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w SDP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu, 3 V 1982 zwolniony, w 1982 zwolniony z pracy w redakcji „Głosu Robotniczego” po weryfikacji. Od 1982 współorganizator, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Akademickiego; od 1983 współzałożyciel, współredaktor podziemnego pisma „Kurs” oraz wydawnictwa Kurs. Współorganizator, uczestnik spotkań przywódców podziemnej „S” w Regionie ze związkowcami z krajów zachodnich, tłumacz.

W 1989 dziennikarz „Głosu Porannego”, 1989-1990 „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, 1990-1997 „Dziennika Łódzkiego”, 1994-2007 „Niedzieli”. 1986-1992 w KPN, 1992-1994 w PC, 1996-2001 w UPR. Autor tekstów w „Najwyższym Czasie!” oraz w wydawanym w Paryżu „Głosie Katolickim”.

Autor m.in. Cyrk Fantasmagoria (wiersze dla dzieci, 1978), Trzy ćwierci od śmierci (wiersze, 1984), powieści Równowaga chwiejna (1978), Wzlot przyśpieszony (1981), Wysokie progi (1984), Gdzie ja jestem? Zapiski wewnętrznego emigranta (1986), Miniatury i opowiadania (1987), Idąc... (współautor: Mateusz Michalkiewicz, 1987), Stacja Chatelet albo niezwykle przygody Polaka w Paryżu (1990), Kolekcja własna artysty (2007), przekładów francuskiej literatury, publicystyki politycznej, książek nt. malarstwa.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Od 2 IV 1981 rozpracowywany przez Wydz. II, następnie III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS/KE/SOR krypt. Neofici.

Wiesław Maciejewski