Marian Strycharz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Strycharz, ur. 15 V 1943 w Radomyślu Wielkim. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mielcu (1963). Zaocznie ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej (bez magisterium).

Od 1966 konstruktor w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, następnie w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu.

We IX 1980 uczestnik strajków, od X 1980 w „S”, członek KZ, od V 1981 przewodniczący KZ. W 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w OBR SK w Mielcu. Od II 1982 współzałożyciel podziemnych struktur „S” w Mielcu, do 1989 odpowiedzialny za kontakty ze strukturami wojewódzkimi; kolporter prasy podziemnej.

W 1989 członek założyciel KO „S” w Rzeszowie. 1989-1992 członek ZR Rzeszów. W 1992 wystąpił z „S”. 1990-1994 i 1998-2002 radny Miasta Mielec, 1990-1998 wiceprezydent miasta. Od 1994 przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Regionalnego w Mielcu. Od 2000 na świadczeniach przedemerytalnych.

Od 28 II 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Mielecu w ramach SOR krypt. Komisja.

?