Marian Witczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marian Witczak, ur. 25 XI 1935 w Jarocinie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1959).

Do 1989 nauczyciel i wizytator w LO im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego; przewodniczący „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu.

13 XII 1981 – 1989 członek tajnej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Lubaniu; wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu; jego rodzinie wytoczono kilka spraw sądowych we Wrocławiu; kolporter wydawnictw podziemnych, organizator manifestacji oraz akcji ulotkowych i plakatowych; zbierał składki na działalność związkową. Animator kultury niezależnej w Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze. 1984-1988 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1985 uczestnik ufundowania i zamontowania tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce w kościele św. Stanisław Kostki w Warszawie. 6 XII 1988 inicjator wystawienia obelisku Józefa Piłsudskiego w Lubaniu.

1989-1990 wiceprzewodniczący KO w Lubaniu, współorganizator wyborów 4 VI tamże. 1989/1990 przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Telewizji Lubańskiej, za co w 1992 otrzymał Nagrodę Polcul Fundation. Od 1989 na emeryturze.

Michał Orlicz