Mariusz Maciej Patelski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mariusz Maciej Patelski, ur. 7 XI 1967 w Namysłowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Wydz. Historii (1991), doktorat (2001).

1982-1986 w ZHP, drużynowy Orląt Lwowskich. Od 1987 kolporter podziemnych wydawnictw w środowisku akademickim Opola: książek, prasy, ulotek i in. druków okolicznościowych; współzałożyciel biblioteki podziemnych wydawnictw. 1988-1990 w NZS, przewodniczący NZS w WSP w Opolu, zaangażowany w organizację druku i kolportażu podziemnych wydawnictw NZS, zbieranie składek na działalność związkową, obronę praw socjalnych studentów, aktywność samokształceniową; współorganizator studenckich manifestacji (z m.in. Anną Chmielewską, Wojciechem Pawlikiem, Iwoną Niedojadło, Dariuszem Lewandowskim). Jako przewodniczący Studenckiego Koła Historycznego współinicjator podejmowania tematów tzw. białych plam w historii Polski, w Kole Filozoficznym (współpraca z Janem Krasickim) nurtów filozoficznych wówczas oficjalnie zakazanych.

W 1989 delegat na IV Krajowy Zjazd Delegatów NZS oraz V Zjazd Delegatów NZS. 1991-1993 w „S”. Od 1993 zatrudniony w Zakładzie Historii Najnowszej, następnie w Katedrze Biografistyki WSP.

Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej, w tym monografii Generał broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Żołnierz i dyplomata (Oficyna Wydawnicza Rytm 2002).

Od 4 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Kwiatek II.

Antoni Maziarz