Mariusz Mieszkalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mariusz Mieszkalski, ur. 25 IV 1967 w Wieluniu. Od 1981 uczeń Technikum Mechanicznego nr 3 we Wrocławiu.

Od XII 1981 malował napisy na murach, uczestnik wszystkich demonstracji we Wrocławiu. Od I 1983 współpracownik TKZ „S” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, następnie współpracownik Solidarności Walczącej (we wrocławskim MPK struktury te były niemal tożsame). W 1983 organizator (w środowisku kolegów) dużej sieci kolporterów wydawnictw podziemnych, w I 1984 odbył szkolenie sitodrukowe prowadzone przez Barbarę Sarapuk, następnie drukarz podziemnego pisma „Świt”, wiosną 1984 uruchomił własną drukarnię i organizował kształcenie kolejnych zespołów drukarzy, do końca 1984 organizator struktury 6 podziemnych drukarń, służących SW, RKS Dolny Śląsk i organizacjom młodzieżowym; od 1984 współpracownik Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność, główny drukarz i kolporter pism „Wolna Polska” i „Solidarność Młodzieży”. 28 VII 1985 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ WUSW we Wrocławiu, w III 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu wielokrotnie nękany przez SB; relegowany z technikum bez prawa kontynuowania nauki w jakiejkolwiek szkole dziennej (w 1989 ukończył technikum w trybie wieczorowym i zdał maturę). Od 1986 współpracownik Duszpasterstw Akademickich. Od 1987 współorganizator (wraz z Międzyszkolnym Komitetem Oporu) obozów, będących de facto pobytami szkoleniowymi dla młodzieży działającej w podziemiu; jego zaplecze drukarskie było jednym z głównych filarów MKO. Od IV 1988 pracownik punktu kserograficznego na Politechnice Wrocławskiej, w którym nielegalnie uruchomił produkcję diapozytywów, służących strukturom poligraficznym SW, RKS i RKW Dolny Śląsk. W V 1988 współredaktor i współorganizator wydawania „Informatora Strajkowego”.

Od 1989 pracownik techniczno-administracyjny PWr. W 2001 absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Artur Adamski