Marsz wielkanocny 1989 w Szczecinie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Marsz wielkanocny 1989 w Szczecinie, odbył się 27 III 1989; został zainicjowany przez Marka Adamkiewicza, lidera szczecińskiej grupy ruchu „Wolność i Pokój”. Była to pierwsza, zorganizowana zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, manifestacja „WiP”. Pismo o zgodę na zorganizowanie manifestacji zostało złożone w Urzędzie Miejskim w Szczecinie 8 III 1989. Główne hasła manifestacji brzmiały: „Europa bez obcych wojsk”, „Polska bez energetyki jądrowej”. W szkołach średnich i na uczelniach została zorganizowana akcja informacyjna poprzez kolportaż ulotek oraz napisy nawołujące do udziału w marszu na murach. 24 III UM wydał zgodę na przemarsz ulicami Szczecina i happening, który odbył się w Amfiteatrze w Parku Kasprowicza. M. Adamkiewicz przedstawił rys historyczny i program działania „WiP”, Adam Zadworny przedstawił „NZS”, a Bartek Sawicki „FMW”. Przemawiał także Jan Kostecki jako przedstawiciel PPS i Polskiej Ligi Praw Człowieka. Według danych „WiP” w manifestacji wzięło udział ok. 2000 osób (według danych MO 200-800 osób).

Grzegorz Czapski