Międzyzakładowy Komitet „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Międzyzakładowy Komitet „Solidarności” Ziemi Gostynińskiej, utworzony 13 XII 1987. Jego gł. celem było reaktywowanie działalności związkowej w Gostyninie i okolicy. W składzie Komitetu: Jan Głodowski, Lech Kopeć, Sylwester Mosakowski, Jan Żuchowski we współpr. z Zygmuntem Gerulą, Jerzym Lendzionem, Kazimierzem Piusem, Eugeniuszem Stęplewskim i Zbigniewem Zdrodowskim; nie wybrano przew., decyzje podejmowano kolektywnie. MKS ZG podjął szeroko zakrojoną akcję informacyjną. Zorganizowano sieć kolportażu wydawnictw niezależnych, utworzono TKZ „S” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam, z przew. L. Kopciem. MKS ZG podjął współpracę z MRKS Region Płock i RKW „S” Ziemi Kutnowskiej, w I 1989 wszedł do RKW jako struktura afiliowana; delegat Gostynina w RKW: L. Kopeć, członek Komisji Rewizyjnej RKW: E. Stęplewski. Po rozwiązaniu RKW „S” Ziemi Kutnowskiej i utworzeniu w Płocku MKO „S”, MKS ZG został rozwiązany, a jego struktury w I poł. 1989 weszły do MKO w Płocku.

Jacek Pawłowicz