Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy „Solidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy „Solidarność”, podziemna struktura zapoczątkowana w pierwszych dniach po 13 XII 1981, działająca do VI 1989, założona przez nauczycieli, członków „S”, ze szkół średnich, podstawowych i przedszkoli w Łodzi. Pierwsze spotkania odbyły się m.in. na terenie parafii Dobrego Pasterza w Łodzi, organizowane pod pretekstem kursu biblijnego, na basenie Spółdzielczego Klubu Sportowego Start, gdzie instruktorem pływackim był Zygmunt Ciara – wiceprzew. Komisji Dzielnicowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” Łódź-Bałuty, najczęściej w mieszkaniu Zdzisława Brewińskiego – przew. Komisji Dzielnicowej Sekcji OiW Łódź-Bałuty. Jeszcze w XII 1981 zawiązała się 3-osobowa grupa kierownicza w składzie: Zdzisław Brewiński – przew., Józef Bagiński i Bogna Maurer – wiceprzew. Podstawowym celem organizacji było podtrzymywanie działania w formie tajnej wydziałowych struktur związkowych w placówkach oświatowych Łodzi. Jedną z podstawowych form było zbieranie składek związkowych, z których finansowano pomoc dla nauczycieli i pracowników oświaty zwolnionych z pracy po 13 XII lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w postaci: zasiłków finansowych, paczek świątecznych, wczasów dla całych rodzin czy kolonii dla dzieci; całość koordynowała i organizowała Bogna Maurer, która w 1983 występowała dodatkowo przed Sądem Pracy w Łodzi jako pełnomocnik w obronie zwolnionych z pracy nauczycieli z XXX LO w Łodzi: Krystyny Kowalczyk i Ryszarda Miezianko. 1982-1987 MKP wydawał pismo „Solidarni. Wiadomości Wojenne”, prowadził kolportaż wydawnictw podziemnych w szkołach i placówkach oświatowych, otrzymywanych bezpośrednio z drukarni za pośrednictwem Z. Brewińskiego i J. Bagińskiego (m.in. „Przedświt”, ulotki), z Warszawy przywożone do Łodzi przez Jerzego Szczęsnego i Marka Krakowskiego (m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, ulotki, znaczki, kalendarze), od Haliny Szpigiel i Zbigniewa Głuszczaka z TKZ Uniwersytetu Łódzkiego („Biuletyn UŁ”); MKP prowadził punkty kolportażowe w mieszkaniach Anny Gnapp, Jolanty Płoszajskiej, Krystyny Kostek. W l. 1982-1985 organizowano akcje ulotkowe i okazjonalne; w 1982 rozrzucano lub rozklejano 1. nr pisma „Solidarni. Wiadomości Wojenne” (miał formę długich wąskich kartek z tekstem), późn. ulotki dostarczane przez Z. Brewińskiego i J. Bagińskiego lub przywożone z Warszawy przez J. Szczęsnego. 10-16 II 1983 MKP rozesłała z okazji 1. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego list satyryczny (autorstwa Bogny Maurer) w kopertach opatrzonych stemplem Solidarności Walczącej i oficjalnym znaczkiem wydanym z okazji 40-lecia PPR, na którym umieszczono napis: „Wojna Wron z narodem”. Również w 1983 zorganizowano akcję pod hasłem: „Dzień bez prasy reżimowej” (zablokowano wejścia do kiosków RUCH za pomocą dodatkowych kłódek, wkładania w zamki zapałek itp.). 1982-1989 prowadził Bibliotekę Wolnego Słowa, kierowaną przez Krystynę Toruń (ponad 1000 tytułów). Z MKP współpracowało ponad 100 osób, najbardziej aktywni byli m.in.: Józef Barański, Z. Brewiński, Zofia Filipek, A. Gnapp, Krystyna i Paweł Hanauskowie, Jadwiga Karbownik, K. Kostek, Marek Krakowski, Barbara Kubsik, Krystyna Legędź, B. Maurer, Iga i Witold Montygierdowie, Wanda Perlińska, Jolanta i Andrzej Płoszajscy, Cecylia i Sylwester Skowrońscy, Krystyna Szczepanik, K. Toruń i Anna Urbanowicz. MKP zakończył pracę w VI 1989 w zw. ze wznowieniem jawnej działalności przez Regionalną Radę Sekcji OiW „S” w Łodzi.

Tomasz Czarnecki