Michał Gabryel

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Michał Gabryel, ur. 15 XI 1948 w Świdnicy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, fizyki teoretycznej (1974).

W 1966 współautor listu otwartego popierającego list biskupów polskich do biskupów niemieckich. 1967-1968 członek ZSP. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych w Krakowie. Od 1976 asystent, następnie starszy asystent na Politechnice Wrocławskiej. 1976-1980 współpracownik KOR, KSS KOR; od 1977 wspomagał działalność wrocławskiego SKS, m.in. udostępniając własne mieszkanie na spotkania i druk; od 1979 współpracownik pism „Merkuriusz Krakowski i Światowy” oraz „Biuletyn Dolnośląski” (kolportaż i druk).

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na PWr.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na PWr, 16 XII 1981 odsunięty od zajęć dydaktycznych; 30 VI 1982 zwolniony z pracy, VIII 1982 – VIII 1989 dyrektor, po interwencji SB wicedyrektor Zakładu Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu. Od końca XII 1981 - V 1982 bliski współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk; współorganizator druku i kolportażu wydawnictw podziemnych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, do 1989 współpracował z wrocławskimi Duszpasterstwami Akademickimi, m.in. w kolportażu. W VI 1982 współzałożyciel Solidarności Walczącej, do 1990 członek Rady SW, 1982-1984 odpowiedzialny w SW za kontakty z zagranicą (m.in. z Instytutem Literackim w Paryżu, RWE, Biurem Zagranicznym „S” w Brukseli); organizator przemytu sprzętu i materiałów poligraficznych oraz podzespołów i aparatury elektronicznej do konstruowania radiowych urządzeń nadawczych i nasłuchowych (opracował techniki przerzucania przez granicę zamówionych przez podziemie materiałów: w elementach konstrukcyjnych samochodów ciężarowych oraz wewnątrz aparatów rentgenowskich). 1983-1987 współpracował z organizacją kulturalną Syrena. 1985-1987 wielokrotnie zatrzymywany. Od 1987 współpracował ze środowiskiem liberałów krakowskich. 1987-1993 prezes firmy Inelco we Wrocławiu.

W 1989 współzałożyciel i prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego, 1989-1993 prezes wrocławskiej Spółdzielni Fortuna, 1992-1996 prezes firmy Waza, 1996-2008 prowadził gospodarstwo rolne. 1998-2002 radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miasta Wrocławia z listy AWS. 1990-1996 przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Alpinizmu; w tym samym okresie członek Rady Politycznej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ruchu Stu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski