Michał Grabianka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Michał Grabianka (właśc. Michał Józef Leszczyc-Grabianka), ur. 8 III 1946 w Kowalewku, woj. wielkopolskie. Ukończył LO w Chełmży (1965).

W 1967 inwentaryzator w Wojewódzkim Zjednoczeniu Rolnictwa – Baza Zaopatrzenia i Zbytu Olsztyn, 1967-1979 pomoc techniczna w Biurze Projektów Przemysłu Cukrowniczego Cukroprojekt – pracownia w Toruniu, 1979-1983 specjalista ds. BHP w Toruńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego. 1979-1980 współpracownik Związku Zawodowego Rolników, kolporter prasy niezależnej w woj. toruńskim (m.in. „Placówka”).

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w TPPD; I/II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie, 16 XI – 13 XII 1980 organizator i uczestnik strajku chłopskiego w Toruniu; od III 1981 w „S” RI, w 1981 autor i redaktor pism niezależnych „Rzeczychłopska” i „Rota”, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Toruniu.

Po 13 XII 1981 w ukryciu w parafii Wniebowstąpienia NMP w Toruniu, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 23 II 1982, następnie na zwolnieniu lekarskim, w 1983 zwolniony z pracy. 1982-1989 organizator prelekcji w Duszpasterstwie Rolników, współorganizator Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafiach woj. toruńskiego; kolporter wydawnictw podziemnych: pism i ulotek, w środowisku wiejskim na Pomorzu. 1983-1991 magazynier, następnie z-ca kierownika, kierownik Oddziału toruńskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych w Bydgoszczy. 1984-1989 twórca Katolickiego Uniwersytetu Ludowego, IX 1984 – III 1988 uczestnik Ogólnopolskich Spotkań Duszpasterstwa Rolników (m.in. w Wilanowie i Magdalence); w 1988 założyciel, autor, redaktor i organizator podziemnego pisma „Siewca”.

W 1989 pełnomocnik ds. rolnictwa w KO „S” województwa toruńskiego. Od 2011 na emeryturze.

Autor audycji w Radiu Maryja.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1981-1985 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Agitator; 1986-1989 przez Wydz. VI WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Pasterz.

Krzysztof Biernacki