Michał Jankowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Michał Jankowski, ur. 28 VIII 1947, 1965-1970 student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek matematyka.

1970-1999 pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1980 w „S”, 1980-1981 wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej.

Tuż po 13 XII 1981 wraz z Jerzym Szczęsnym drukował i kolportował jedne z pierwszych ulotek nawołujących do oporu. 1982-1985 powielał i kolportował biuletyn „Informacja Solidarności Region Mazowsze” i „Tygodnik Mazowsze” (do 1989). Od 1982 w Wydawnictwie CDN. Podrabiał dla CDN i podziemnej „S” stemple i dokumenty urzędowe (we współpracy z Adamem Krawczykiem) oraz dowody tożsamości. 1983-1984 wspólnie z Jarosławem Deminetem i Włodzimierzem Grudzińskim redagował i składał „Godność” – gazetkę adresowaną do milicjantów, którą drukował wraz ze Szczęsnym, Mariuszem Umeckim i Piotrem Strzałkowskim. 1982-1985 drukował „Redutę”, pisemko dla wojskowych. Okazyjnie powielał broszury CDN. Zajmował się zaopatrzeniem w papier tego wydawnictwa. Kontaktował się z niejakim Edwardem (nazwisko nieznane) z Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Materiałowego Grafpapier przy ul. Bema w Warszawie, od którego kupował hurtowe ilości papieru (który był składowany w skrytkach rozdzielni zakładów energetycznych, skąd go przeładowywano do mniejszych samochodów i rozwożono do drukarni). Od 1982 kierował grupą do zadań specjalnych złożoną ze studentów Wydziału Matematyki (m.in. Paweł Gaździcki, Agata i Marek Jackiewiczowie, Piotr Koziński, Marek Popiel, Dariusz Rosłon, Mariusz Umecki, Wojciech Wąs). Drukowali ulotki Regionu Mazowsze i rozrzucali je za pomocą skonstruowanych przez Jankowskiego wyrzutni. Ludzie Jankowskiego przygotowywali także audycje radiowe dla aresztowanych przy ul. Rakowieckiej i wraz z Grupami Oporu Solidarni Teodora Klincewicza wiele innych spektakularnych akcji solidarnościowego podziemia.

Od 1993 informatyk w Ministerstwie Finansów i Narodowym Banku Polskim.

Autor i współautor podręczników do matematyki.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Paweł Sowiński