Michał Leonard Jagodziński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Michał Leonard Jagodziński, ur. 23 VII 1948 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1973).

1973-1982 młodszy redaktor, redaktor, starszy redaktor w Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy; XI 1983 – 1988 współwłaściciel Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Bydgoszczy. W 1968 uczestnik wieców studenckich na UMK, kolporter ulotek.

Od jesieni 1980 w „S”, X 1980 – I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego w RPR, od X 1980 delegat „S” w kolegium RPR; 23 X 1980 uczestnik spotkania założycielskiego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Radia i Telewizji we Wrocławiu; współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego”; od I 1981 przewodniczący Komisji Rewizyjnej w RPR; do 13 XII 1981 autor wielu reportaży, audycji nt. działalności „S” w Regionie m.in. Dzień dziewiętnasty, Anatomia strajku.

Po 13 XII 1981 objęty zakazem wstępu na teren rozgłośni, 17 XII 1981 – II 1982 podejmował próby zorganizowania środowisk niezależnych, głównie dziennikarzy i przedstawicieli bydgoskich zakładów (zbieranie informacji), w I 1982 (wraz ze Zdzisławem Pająkiem i Jolantą Kuligowską-Roszak) zwolniony z pracy. W 1984 współautor reportażu (z J. Kuligowską-Roszak) o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (emisja dopiero w l. 90 w PR1 Polskiego Radia). Od II 1982 organizator Ogólnopolskiego Komitetu Oporu w Bydgoszczy, założyciel podziemnego pisma „Protest” (do wydania 1. nr. nie doszło z powodu rozbicia grupy OKO), do IV 1982 sporadycznie kolporter wydawnictw podziemnych. W IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Bydgoszczy, następnie w Inowrocławiu, skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 22 XII 1982 zwolniony. 1983-1987 współorganizator, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 1984-1987 współorganizator, aktywny uczestnik (jako doświadczony dziennikarz i radiowiec) Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. X 1988 – III 1989 w Wielkiej Brytanii.

IV-XI 1989 członek KO „S”, organizator audycji wyborczych KO „S”, 1989-1990 redaktor „Tygodnika Obywatelskiego Solidarność”, w 1989 uczestnik reaktywowania Oddziału SDP w Bydgoszczy, pierwszy prezes, od 1989 członek Zarządu Głównego SDP, XI 1989 – 2000 redaktor, od II 1990 dyr. Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, od III 1993 prezes Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA; w 1998 absolwent studiów podyplomowych z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; 2001-2003 współwłaściciel Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego Kontrakt Sp. z o.o., 2004-2006 prezes Spółki Ortis-sets, od 2006 prezes Zarządu Polskiego Radia PIK.

Laureat II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Słuchowisko Radiowe za słuchowisko Dmuchawiec i wielu in. konkursów Polskiego Radia, m.in. za reportaż Ojcze nasz któryś jest (1979).

Katarzyna Grysińska