Michał Luty

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Michał Luty, ur. 27 IX 1951 w Pionkach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1975).

1975-1977 pracownik Instytutu Przemysłu Gumowego Stomil w Piastowie, 1977-1982 Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, członek KZ w IPTiF; w 1981 oddelegowany do pracy w ZR, współorganizator i kierownik Wszechnicy Górnośląskiej.

1 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Grodkowie, zwolniony w VIII 1982; 1982-1983 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. W 1983 współpracownik redakcji podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, odpowiedzialny za druk. W 1983 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. W XII 1983 aresztowany m.in. pod zarzutem kradzieży maszyn poligraficznych z Huty Katowice (sprzęt „S” ukryty po 13 XII 1981), przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 21 III 1985 skazany na 3 lata więzienia, 22 III 1985 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z z pracy, 1985-1987 zatrudniony w Spółdzielni Techniczno-Montażowej Technomont w Dąbrowie Górniczej. Kolporter podziemnych wydawnictw, współpracownik redakcji „Tygodnika Mazowsze”, przekazywał informacje z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1986-1988 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; wiceprzewodniczący RKW odpowiedzialny za druk biuletynów związkowych; wydawca organu RKW – „Kuriera Katowickiego”. Podczas strajków w VIII 1988 członek sztabu wspomagającego strajki znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 1988 zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, członek RKW.

1989 – III 1990 etatowy pracownik ZR „S”. W 1990 współzałożyciel oraz członek ROAD, UD; w 1991 członek Prezydium Rady Krajowej ROAD, wiceprzewodniczący Rady Regionalnej UD, od 1994 w UW. 1990-1992 zarobkowo w Austrii, w 1993 utrzymywał się z prac dorywczych, 1994-2000 zatrudniony kolejno: w Holding Centrum w Warszawie i Składzie Księgarskim Matras w Katowicach. 1998-2002 radny Miasta Katowice z listy UW; 1999-2000 przewodniczący Koła UW w Katowicach; 2000-2002 wiceprezydent Katowic z ramienia UW. 2003-2006 kierownik księgarni w Bytomiu. Od 2006 w PiS; 2006-2008 wiceprezydent Katowic z ramienia PiS. Od 2008 zatrudniony w MPGK Katowice.

Wyróżniony Nagrodą Fundacji Polcul (1986); odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Przemysław Miśkiewicz