Michał Mąsior

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Michał Mąsior, ur. 15 V 1947 w Chrzanowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej (1975).

1965-1972 zatrudniony w Wadowickim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Wadowicach, 1972-1981 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Rybniku (później Kombinat Budownictwa Ogólnego ROW w Rybniku).

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” i Zakładowej Komisji Porozumiewawczej w KBO ROW, od 14 I 1981 wiceprzewodniczący KZ. Delegat I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1981 uczestnik pracach Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Rybniku, redaktor pisma „Szeptem”, 9-10 X 1981 reprezentant redakcji „Szeptem” na II Krajowym Zjeździe Prasy Związkowej w Ursusie. Delegat na I KZD, od 6 X 1981 członek KK, od 1 XII 1981 Główny Inspektor Biura Ergonomii i Warunków Pracy KK.

13 XII 1981 zatrzymany w Gdańsku, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, KW MO w Gdańsku, KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach, KW MO w Katowicach. W Zabrzu-Zaborzu i Uhercach współredaktor obozowego pisma „Kret” i wykładowca w Wolnej Wszechnicy Więziennej. 23 XII 1982 zwolniony, ponownie zatrudniony w KBO ROW w Rybniku, w 1983 pracownik Zakładu Remontowo-Budowlanego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Chełm w Stryszowie k. Wadowic.

Od 17 IX 1984 wyjazd z rodziną z Polski, od 1 X 1984 na emigracji w Kanadzie. W 1986 zatrudniony w Galerii Sztuki w Hamilton, 1987-2005 inżynier projektant w firmach konsultingowych w południowym Ontario, od IV 2005 inżynier w Departamencie Robót Publicznych Hrabstwa Haldimand. 1984-1989 współpracownik Biura Informacyjnego „S” przy Canadian Labour Congress.

Halina Żwirska