Michał Nawrocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Michał Nawrocki, ur. 21 I 1943 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Fizyki (1968); w 1976 doktorat, w 1988 habilitacja, od 2004 prof.

1965-1968 nauczyciel w Technikum Fototechnicznym w Warszawie, od 1968 pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, 1975-1976 i 1985-1986 na stypendiach naukowych w École Normale Supérieure w Paryżu, 1985-1986, 1988-1989 i w 2000 w Montpellier. 1965-1980 w ZNP. 1976-1980 kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ na UW; w 1981 członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”, obserwator z ramienia OKPN podczas I KZD, współautor obywatelskiego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. XI-XII 1981 mediator podczas strajku w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.

13 XII 1981 – 1989 członek TKZ na UW, współpracownik MRKS, m.in. w 1982 współorganizator demonstracji 3 V; 1982 – V 1986 (z upoważnienia Zbigniewa Bujaka) ekspert i tzw. łącznik merytoryczny RKW z TKK. W 1982 członek zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Przegląd Tygodnia”, publicysta w „Bazie” (pod ps. Jan Czerwiński); 1983-1987 członek redakcji podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności UW”, 1984-1988 „Poglądów”; IV 1983 – 1989 koordynator prac tajnego Społecznego Komitetu Nauki, reprezentant SKN w OKN, odpowiedzialny za sprawozdania z działalności i budżet, kolporter podziemnych czasopism, m.in. „Serwisu Informacyjnego SKN-u” (1985-1989), „Wokół Nauki” (1986-1988), „Tygodnika Mazowsze”, i książek, m.in. wydawnictwa In Plus; od 1984 organizator wsparcia finansowego dla SKN przy okazji wyjazdów naukowych do Francji. VI-IX 1986 członek RKW Mazowsze. X 1988 – I 1989 przewodniczący Komitetu Zakładowego „S” na UW (złożył wniosek o rejestrację).

W 1989 ekspert podczas obrad Okrągłego Stołu; w V 1989 współorganizator Biura Promocji KO „S” w Warszawie. 1991-1993 z-ca dyr. ds. badań naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, 1993-1999 prorektor UW ds. rozwoju i badań naukowych. Od 1993 członek Komitetu Helsińskiego. 1995-2003 prezes Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Od 1999 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW. Od 2009 Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego IFD UW.

Autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu fizyki doświadczalnej ciała stałego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997).

Krzysztof Dąbek