Michał Wołyniec

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Michał Wołyniec, ur. 25 VIII 1935 w Kruchowie (obecnie Ukraina), 9 VI 2014 w Bielsku-Białej. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Bielsku-Białej (1953).

1953-1965 pracownik rodzinnego gospodarstwa rolnego, 1965-1985 Zakładów Aparatów Elektrycznych Apena w Bielsku-Białej.

Od IX 1980 w „S”; członek zakładowej Komisji Rewizyjnej, od VI 1981 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej.

14 XII 1981 współorganizator 1-dniowego strajku w Apenie; od IV 1982 członek podziemnej RKW Trzeci Szereg „S”, odpowiedzialny za druk prasy związkowej, organizator drukarni podziemnych pism: „Solidarność Podbeskidzia” i „Informator FSM” we własnym domu, następnie w podbielskich Kozach i Czechowicach-Dziedzicach; 28 IX 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Bielsku-Białej, 13 XII 1983 zwolniony ze względu na stan zdrowia ojca, 23 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Kolporter regionalnych wydawnictw podziemnych; od 1984 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Od 1985 zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Befamatex tamże; w 1988 organizator jawnej Komisji Organizacyjnej „S”; współzałożyciel jawnej Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”.

1989-1992 przewodniczący KZ „S” w OBR Befamatex; od 1998 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie. Od 1992 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku Białej w ramach KE krypt. Rolnik; 1988-1989 w ramach SOR krypt. Gawron II.

Artur Kasprzykowski