Mieczysław Ślasko

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Mieczysław Ślasko, ur. 15 VIII 1943 w Oblekoniu k. Buska-Zdroju. Ukończył ZSZ w Mielcu (1959).

1960-1974 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków Bieltex w Bielawie, 1974-1976 Zakładów Elementów Budowlanych w Puławach, 1976-1998 ponownie pracownik Bielteksu w Bielawie.

Od X 1980 w „S”, współorganizator punktu konsultacyjnego w Bielawie (pomoc w organizowaniu „S” w tamtejszych zakładach pracy); od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Bielteksie, od I 1981 współprzewodniczący, od III 1981 przewodniczący KZ. W X 1980 uczestnik ogólnopolskiego spotkania włókniarzy w Łodzi, uczestnik rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu Lekkiego i Chemicznego; od II 1981 przewodniczący Sekcji Makroregionalnej Przemysłu Lekkiego „S” (Dolny Śląsk i woj. zielonogórskie), od IV 1981 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego „S”.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ. Autor ulotek pod wspólnym tytułem „Wiadomości Bielawskie” wywieszanych w 14 zakładach Bieltex i innych zakładach pracy w Bielawie. Wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1983 działacz komitetu charytatywnego w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, od 1985 Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże; organizator prelekcji, comiesięcznych wyjazdów na Msze za Ojczyznę odprawiane przez ks. Jerzego Popiełuszkę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

W 1989 współzałożyciel i członek KO Ziemi Dzierżoniowskiej. W II 1989 uczestnik reaktywacji struktur „S” w Bielteksie, do 1998 przewodniczący KZ; 1992-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego; 1998-2010 delegat na kolejne KZD, członek KK, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”, od 1999 współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego.

28 III 1983 – 27 III 1984 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Biel; 27 II 1985 – 19 XI 1986 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Odgłosy; 1988-1989 przez p. III RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Prolog; 10 II – 22 VIII 1989 przez p. V RUSW w Dzierżoniowie w ramach SOR krypt. Ospa.

Ewa Chabros