Mieczysław Buszta

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Buszta, ur. 24 XI 1931 w Rakszawie k. Łańcuta. Absolwent Górniczej Szkoły Zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju (1976).

1955-1971 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, 1971-1983 w KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, od 1983 na emeryturze.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ KWK Moszczenica, od X 1980 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej przy Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym w Jastrzębiu-Zdroju.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni, członek KS. 10 I 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, następnego dnia aresztowany, przewieziony do KW MO w Katowicach, następnie do AŚ w Katowicach, wielokrotnie pobity. 5 II 1982 zwolniony, postępowanie karne umorzono. Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych na terenie całej Polski, uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 17-28 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Moszczenica.

1990-1994 radny Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Andrzej Kamiński