Mieczysław Ignacy Bednarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Ignacy Bednarek, ur. 26 XI 1932 w Sudołach k. Sieradza. Ukończył ZSZ przy Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (1948).

1948-1984 zatrudniony w LZPB.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej w LZPB. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana.

13 XII 1981-1983 drukarz we własnym mieszkaniu podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień”. Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych, działacz Solidarności Walczącej i podziemnej „S”, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania napisów na murach, współorganizator manifestacji, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz.; skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny. Współorganizator i działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uczestnik spotkań KIK.

W 1989 członek KO, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w wyborach 4 VI (ulotki, plakaty). Od 1997 na emeryturze.

Michał Orlicz