Mieczysław Józefczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Mieczysław Józefczyk, ks., ur. 15 V 1928 w Woli Michowej k. Komańczy. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, święcenia kapłańskie w 1950, doktorat z socjologii religii na Akademii Teologii Katolickiej (1978), infułat (1989).

1942-1944 uczeń legalnej Handelsschule (szkoła handlowa) i nielegalnego gimnazjum w Sochaczewie. Od VIII 1943 w AK Okręg Warszawa, uczestnik powstania warszawskiego. 1945-1946 działacz harcerski w Olsztynie, kwatermistrz chorągwi ZHP. Od 1945 w WiN, w 1947 w ukryciu; objęty amnestią. 1951-1952 wikariusz w parafii św. Józefa w Morągu, 1952-1958 proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Dubeninkach, 1958-1963 parafii Narodzenia NMP w Wieliczkach, 1963-1968 parafii św. Piotra i Pawła w Węgorzewie, 1968-2005 parafii św. Mikołaja w Elblągu, dziekan elbląski.

W VIII 1980 wspierał strajkujących pracowników zakładów elbląskich (opieka duszpasterska, pomoc finansowa), od jesieni 1980 kapelan „S” Regionu Elbląskiego.

12/13-23 XII 1981 ukrywał na plebanii działaczy „S”; wielokrotnie interweniował u władz woj. i wojskowych w obronie aresztowanych i więzionych, żądał zwolnienia internowanych; w I 1982 wysłał listę internowanych do Amnesty International. W 1981 mianowany przez biskupa warmińskiego kapelanem ludzi pracy w Elblągu. Wygłaszał patriotyczne kazania. 1985-1988 uczestnik dorocznych pielgrzymek na Jasną Górę. Organizował pomoc materialną dla potrzebujących, sprowadzał i rozdzielał dary z Norwegii i Holandii, udostępniał pomieszczenia plebanii na spotkania i prelekcje działaczy „S”, spotkania z aktorami i ludźmi kultury.

W XI 1989 tzw. nieznani sprawcy zdemolowali jego mieszkanie, prawdopodobnie mszcząc się za to, że wskazał ślady wiodące do morderców ks. Sylwestra Zycha. 1987-1992 wikariusz biskupi diecezji warmińskiej na woj. elbląskie, 1992-2005 wikariusz generalny diecezji elbląskiej. Inicjator powołania 8 nowych parafii w Elblągu, organizator Studium Teologicznego i KIK tamże. 1992-2008 diecezjalny konserwator zabytków.

Honorowy Obywatel Elbląga (1994), od 1995 honorowy członek „S”, oficer rezerwy AK, odznaczany, m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym (przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1993) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Tadeusz Chmielewski