Mieczysław Koza

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Koza, ur. 22 XII 1948 w Bukowcu k. Nowego Tomyśla. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1966-1972 w ZSP. W III 1968 uczestnik manifestacji studentów w Poznaniu. 1972-1976 główny mechanik w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych Nowy Tomyśl, 1976-1979 kierownik oddziału remontów hutniczych Zakładów Naprawczych Maszyn Zanam KGHM w Lubinie, 1979-1983 kierownik wydz. remontów hutniczych w Zakładzie Remontowo-Montażowym KGHM tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZRM KGHM, wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej „S” tamże.

13 XII 1981 – 1982 drukarz, organizator działalności wydawniczej w czasopismach podziemnych, m.in.: „Na Bieżąco... Wojennym serwisie informacyjnym MKS NSZZ «Solidarność» Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”; od 1982 kurier między Legnicą a Wrocławiem, organizator, koordynator sieci kolportażowej wydawnictw RKS „S” Dolny Śląsk, Solidarności Walczącej, m.in. czasopism: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Z dnia na dzień”, „Tygodnik Mazowsze”; współpracownik Solidarności Walczącej; 30 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy, następnie we Wrocławiu, 30 VI 1983 zwolniony; we IX 1983 zwolniony z pracy, 1983-1984 kierownik warsztatu Inżynierii Miejskiej Legnica, 1984-1986 majster na budowie Energomontażu-Zachód we Wrocławiu – Wielki Zespół Budów Legnica, 1986-1988 pracownik w Zakładzie Wulkanizacyjnym Jana Sikory.

Od 1988 właściciel zakładu Decart Firmowy Serwis Ogumienia Mieczysław Koza w Legnicy. IV-VI 1989 działacz KO „S” tamże. Od 2000 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Organizator.

Łukasz Sołtysik