Mieczysław Maciej Rutowicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Maciej Rutowicz, ur. 24 II 1957 w Łodzi.

1976-1980 kolporter niezależnych pism „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, „Opinia”, książek NOWej.

Od X 1980 działacz NZS, przewodniczący i wiceprzewodniczący na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Uczestnik strajku studentów łódzkich w I i II 1981 oraz strajku solidarnościowego w sprawie WSI w Radomiu (XI/XII 1981). 1980-1981 kolporter „Solidarności z Gdańskiem” oraz „Propozycji i Dyskusji”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na Wydziale Prawa UŁ. Organizator sieci kolportażu podziemnej prasy i książek (wraz z Tadeuszem Stefanowskim, Jerzym Domagałą, Mirosławem Michałowskim) wśród studentów i do kilku miejscowości woj. sieradzkiego, funkcjonującej do 1989. W 1982 uczestnik akcji malowania napisów na murach. Współautor dokumentacji fotograficznej niezależnych manifestacji (wraz z J. Domagałą, T. Stefanowskim i Mariuszem Dychto). Współpracownik pism „Przedwiośnie” i „Opoka”, redaktor „Związkowca”; uczestnik druku ulotek i tomu wierszy Hieronima Dobrowolskiego Każdemu co jego; przygotowanie wydania albumu fotograficznego Lubin ’82. Kilkanaście razy przesłuchiwany, trzykrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB.

Od końca lat 80. bez stałego zatrudnienia.

Włodzimierz Domagalski