Mieczysław Oszmian

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Oszmian, ur. 18 IV 1943 w Ostaszy (obecnie Białoruś). Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wydz. Mechaniczny (1978).

1964-1974 pracownik Lubuskiej Fabryki Zgrzeblarek Bawełnianych w Zielonej Górze, 1975-1978 Lubuskich Zakładów Ceramiki i Budownictwa tamże, 1978-1980 Regionalnego Związku Spółdzielni Inwalidów tamże.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel, członek Prezydium MKZ w Zielonej Górze, członek Grupy Informacyjnej MKZ; w 1981 w KS w Zielonogórskich Zakładach Taboru Kolejowego Zastal, w VI 1981 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, przewodniczący ZR, delegat na I KZD; X-XI 1981 przewodniczący RKS podczas strajku powszechnego w Regionie Zielona Góra w związku z konfliktem w PGR Lubogóra.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze i Głogowie, w VI 1982 zwolniony.

Od XII 1982 na emigracji w Szwecji. 1983-2001 pracownik firmy Tetra Pak w Lund, od 2001 na emeryturze.

Do 11 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Zielonej Górze w ramach SOS krypt. Protest; do 7 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Zielonej Górze w ramach KE krypt. Widmo.

?