Mieczysław Piotrowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Mieczysław Piotrowski, ur. 30 X 1958 w Ząbkowicach Śląskich. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geologia (1991).

1979-1980 w SZSP.

Od IX 1980 współzałożyciel NZS w Krakowie; działacz na UWr, XI/XII 1981 szef straży porządkowej podczas studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na UWr.

Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach NZS UWr. Od 1982 współtwórca i działacz Ruchu Społecznego „S” (m.in. z Adamem Lipińskim), 1983-1984 autor w piśmie podziemnym „Konkret”, 1983-1985 członek Samorządu Studenckiego UWr, 1986-1987 współzałożyciel, redaktor i autor (ps. Marcin) w „Gazecie Akademickiej”, piśmie członków podziemnego NZS, 1985-1988 redaktor i autor w podziemnej „Nowej Republice”. Od jesieni 1986 członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, odpowiedzialny za przerzut druków podziemnych, książek wydawnictwa NOWa, sprzętu poligraficznego do CSRS przez Lądek-Zdrój. XII 1987 – 1989 współpracownik redakcji i autor do podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”; współorganizator i uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz., trzykrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami. 1987-1989 współorganizator przerzutów materiałów dla opozycji w Czechosłowacji przez granicę w Karkonoszach; uczestnik spotkań opozycjonistów z PRL i CSRS w górach ziemi kłodzkiej: 15 VIII 1987 na Borówkowej, 10 VII 1988 na Śnieżniku. 15-22 V 1988 uczestnik głodówki we Wrocławiu zorganizowanej w mieszkaniu Magdaleny i Jerzego Żurków przez Ruch WiP i SPCz na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Polsce i w CSRS. 1987-1988 założyciel i redaktor (z Andrzejem Szczęśniakiem) „Wrocławskiego Serwisu Informacyjnego Ruchu Społecznego «S»”; w VIII 1988 redaktor (z Ireneuszem Kowalczukiem i A. Lipińskim) pierwszych 7 nr. „Informatora Strajkowego”. 1988-1989 członek redakcji i autor w podziemnym piśmie „Region”.

W 1989 uczestnik 2 akcji przewiezienia z Austrii do CSRS sprzętu poligraficznego dla czechosłowackiej opozycji. 3-5 XI 1989 współorganizator Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu. 1991-1997 starszy inspektor w gabinecie wojewody w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 1997-2006 rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tamże, 2006-2007 rzecznik Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi Polska Miedź SA. Od 2007 pracownik public relations. Członek Centrum Demokratycznego, PC, Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (rzecznik Oddziału Wrocławskiego, członek władz krajowych, od 2004 rzecznik generalny). Rzecznik generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Do 11 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Geolog.

Maciej Olejniczak, Łukasz Sołtysik