Mieczysław Smak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Smak, ur.17 II 1955 w Falentach k. Warszawy. Ukończył Technikum Mechaniczne w Warszawie (1977).

1977-1978 pracownik FSO w Warszawie, 1978-1980 KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1980 w „S”. 1981-1986 zatrudniony w KWK Moszczenica.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni. Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy „S” (składki pieniężne). 1981-1988 kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Ości” i „RIS”. 1982-1988 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę w Kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 1987-2000 zatrudniony w KWK Morcinek w Kaczycach. W 1988 uczestnik spotkań konspiracyjnych w mieszkaniu Andrzeja Andrzejczaka w Żorach. 17-24 VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Morcinek.

1988-1989 członek KO w Jastrzębiu-Zdroju. 1989-1990 członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” tamże. 1989-1992 członek KZ „S” w KWK Morcinek, 1992-2000 przewodniczący KZ „S”. Od 2000 zatrudniony w KWK Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju, od 2001 oddelegowany do pracy w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „S” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (sekretarz). Od 2007 prezes Stowarzyszenia Animatorów Siatkówki w Jastrzębiu-Zdroju.

Andrzej Kamiński