Mieczysław Walczykiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mieczysław Walczykiewicz, ur. 21 I 1945 w Zakrzówku k. Kraśnika. Ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Stawie k. Kalisza (1961).

1961-1965 pracował w gospodarstwie ojca w Stawie; w 1967 zasadnicza służba wojskowa; 1967-1969 kierowca w GS Samopomoc Chłopska, 1969-1979 w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary; od 1979 na własnym gospodarstwie rolnym.

Od X 1980 przewodniczący pierwszego w woj. kaliskim Komitetu Założycielskiego „S” RI w gminie Szczytniki; wraz z Bogusławem Śliwą i Henrykiem Piwowarczykiem współorganizator wojewódzkich struktur RI; w XI 1980 uczestnik zjazdu ruchów chłopskich w Elblągu, spotkań liderów rolniczej „S” u Marzeny i Wiesława Kęcików w Warszawie; I-VIII 1981 przewodniczący Prezydium Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Solidarności Wiejskiej w Kaliszu; w I 1981 inicjator rozwiązania Spółdzielni Świt i PGR Lewków (ziemię rozdzielono między rolników); w III 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie ZSL w Bydgoszczy, następnie spotkania zjednoczeniowego organizacji chłopskich „S” w Poznaniu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Głogowie; zwolniony 8 III 1982. Po zwolnieniu współorganizator Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Okręgu Kalisko-Sieradzkiego pod opieką o. Stefana Dzierżka z klasztoru oo. jezuitów w Kaliszu; wraz z Leonardem Duszeńko, Franciszkiem Lipowskim i Janem Heresztynem jeden z liderów podziemnej „S” RI w woj., kolporter i kurier wydawnictw podziemnych (odbiór m.in. od Bogumiła Studzińskiego i Andrzeja Czumy), uczestnik ogólnopolskich spotkań „S” RI, m.in. w Czernej, Magdalence, Wilanowie i Nieszawie, utrzymywał kontakty z kapelanami „S” RI ks. Czesławem Sadłowskim i bp. Janem Michalskim. Współpracował z kaliskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom na rzecz działaczy wiejskich. We IX 1984 współinicjator wystawy Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w klasztorze oo. jezuitów. W XII 1987 z inicjatywy Duszpasterstwa RI we Włocławku odbył 3-mies. praktykę rolniczą w Norwegii, po powrocie założył hodowlę krów mlecznych w swoim gospodarstwie.

W 1989 współorganizator wojewódzkiego i gminnego KO „S”. Od l. 90. działacz Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej, założyciel Akcji przy parafii w Stawie.

Do 13 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/VI WUSW w Kaliszu w ramach SOR/KE krypt. Inwalida.

Grażyna Schlender