Miejski Komitet Oporu NSZZ „Solidarność” Zabrze

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Miejski Komitet Oporu NSZZ „Solidarność” Zabrze, struktura podziemna działająca 1982-1989 w Zabrzu, założona przez pracowników Huty Zabrze: Adama Żabickiego, Stanisława Dąba, Zofię Dąb, Mieczysława Roszczyńskiego, Henryka Tarczewskiego oraz spoza Huty Krzysztofa Mazika, instruktora alpinizmu. W skład Zarządu oprócz założycieli weszli później: Roman Rojek (Koksoprojekt Zabrze), Romuald Roszczyński (Gazobudowa Zabrze), Władysław Sałatyński (na rencie); przewodniczącym MKO został ukrywający się od 13 XII 1981 członek KZ „S” Huty Zabrze Józef Jęcz, od 6 IV 1983, po zatrzymaniu J. Jęcza, H. Tarczewski. W MKO działało kilkunastu przedstawicieli największych zakładów pracy Zabrza. Od 10 II 1982 wydawano pismo „Bibuła”; przez rozbudowaną sieć kolportażu rozprowadzano do za-kładów pracy pisma podziemne regionalne i krajowe oraz książki. Organizowano pomoc dla represjonowanych, projekcje filmów niezależnych, Msze za Ojczyznę w kościele św. Kamila. 11 XI 1983 zorganizowano manifestację pod pomnikiem Karola Miarki w Zabrzu z udziałem ok. 300 osób. Przeprowadzono akcje ulotkowe nawołujące do bojkotu wyborów – w 1984 do rad narodowych, w 1985 do Sejmu PRL. W 1989 członkowie MKO zaangażowali się w utworzenie KO „S” w Zabrzu.

Teresa Brodzka