Mirosław Andrzej Górski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Andrzej Górski, ur. 18 IX 1955 w Warszawie. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1981), specjalizacja z chirurgii ogólnej (1986), z urologii (1990).

Od 1978 działacz RMP, kolporter niezależnych wydawnictw, 1879-1980 uczestnik manifestacji patriotycznych z okazji 3 V i 11 XI.

Jesienią 1980 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS na AM w Gdańsku, następnie uczelnianego NZS, redaktor i drukarz „Biuletynu Informacyjnego” NZS AM, w XI 1980 przewodniczący KS podczas strajku solidarnościowego na AM ws. postulatów środowiska służby zdrowia, w 1981 członek KOWzP, współorganizator głodówki ws. więźniów politycznych z KPN. W 1981 lekarz-stażysta w ZOZ w Kwidzynie. Od 1981 w „S”.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, uczestnik protestów w Iławie, po pacyfikacji wykonywał obdukcje pobitych, wraz z Mieczysławem Węglewiczem i Bogusławem Gołąbem współwydawca pisma internowanych „Nasza Krata”, zwolniony w XII 1982. 1983-1990 zatrudniony w Klinice Urologii AM w Gdańsku, 1983-1989 współpracownik podziemnych struktur „S” w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 tamże.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” AM i Państwowych Szpitali Klinicznych w Gdańsku, 1990-1991 delegat na WZD Regionu Gdańsk, członek ZR. 1991-2001 dyr. Zespołu ZOZ w Kwidzynie (od 1997 Samodzielnego Publicznego ZOZ), inicjator pierwszego w Polsce przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego, 2001-2005 dyr. Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 1993-1994 w KLD, następnie w RS AWS, przewodniczący koła RS AWS w Kwidzynie, od 2003 w PiS. 1998–2001 radny, przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, po 2003 wicemarszałek woj. pomorskiego. W 2005 ukończył studia podyplomowe ma Wydz. Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od X 2005 dyr. Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W l. 80. i 90. wdrażał nowe w Polsce technologie USG oraz ESWL w dziedzinie urologii, autor kilkunastu publikacji naukowych, od 1984 członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Do 6 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Elblągu w ramach KE.

K. Gołąb