Mirosław Duszak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Mirosław Duszak, ur. 24 III 1957 w Elblągu. Ukończył Zasadniczą Szkolę Budowlaną nr 2 w Szczecinie (1977).

1978-1980 pracownik Zakładu Energetycznego w Elblągu, 1981-1982 portier w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Truso tamże.

W XI 1980 współzałożyciel KOWzP w Elblągu; od II 1981 w „S”, członek KZ w Truso; w XI 1981 inicjator, współwykonawca krzyży katyńskich na cmentarzach Agrykola i Dębica w Elblągu.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 15 VI 1982 w Kwidzynie, 14 VIII 1982 pobity z innymi internowanymi, 15-27 VIII 1982 uczestnik głodówki ws. wszczęcia postępowania wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej, 6 IX 1982 aresztowany pod zarzutem napaści na funkcjonariusza Służby Więziennej, osadzony w AŚ w Elblągu, 23 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu na 2 lata więzienia i karę grzywny, do uprawomocnienia się wyroku karę zamieniono na dozór milicyjny, zwolniony z aresztu, następnie zatrzymywany, przesłuchiwany, w VII 1983 objęty amnestią; zwolniony z pracy. Od 1983 mieszkaniec Warszawy i Izabelina; IX 1983 – XI 1989 w ukryciu, drukarz, kolporter hurtowy pism podziemnych: „Wiadomości Dnia”, „Głosu”, 1985-1989 współredaktor, organizator druku „Biuletynu Regionu Elbląskiego «Solidarność»”. Kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. 20 VII 1988 w Malborku, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń, rewizje w mieszkaniu.

1989-1992 członek założyciel ZChN, 1992-1995 w Akcji Polska, 1995-1997 w ROP, 1997-2001 w Ruchu Katolicko-Narodowym. 1989-1993 pracownik wydawnictw Głos i Amarant, drukarz, współwydawca książek, 1994-2002 pracownik Agencji Wydawniczo-Reklamowej Akces, od 2003 Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Elblągu w ramach SOR krypt. Komisja.

Tadeusz Chmielewski