Mirosław Gojdź

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Gojdź, ur. 10 II 1962 w Lubawce k. Kamiennej Góry. Absolwent Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, kierunek filologia angielska (1997), Uniwersytetu Opolskiego, kierunek politologia (1999).

1980-1987 operator maszyn górniczych w Zakładzie Robót Górniczych KGHM w Lubinie.

27 VIII – 1 IX 1980 uczestnik strajku w ZRG, członek straży strajkowej, od IX 1980 w „S”.

13-17 XII 1981 uczestnik strajku na szybie zach. w Zakładach Górniczych Rudna, szef straży strajkowej; zwolniony z pracy; I 1982 – VII 1987 członek podziemnej Tymczasowej KZ „S” w ZRG; od 1983 współpracownik Solidarności Walczącej; 31 VIII 1983 współorganizator manifestacji w 1. rocznicę zbrodni lubińskiej, za co został zatrzymany i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny; 1983-1987 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ «S» ZRG Lubin”, „Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos”, redaktor „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «S»” w ZRG, autor artykułów w „Zagłębiu Miedziowym”; IV 1984 – VII 1987 działacz Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego, odpowiedzialny za kolportaż; 1984-1986 organizator akcji ulotkowych w Lubinie, biblioteki wydawnictw podziemnych w ZRG, projekcji filmów podziemnych, prelekcji. Od 1988 w KPN, kolporter wydawnictw.

VII 1987 – 1989 na emigracji w Grecji; pracownik społeczny, następnie przewodniczący Biura Informacyjnego „S” w Atenach, współwydawca „Biuletynu Informacyjnego” w wersji greckiej i polskiej, organizator pomocy dla polskich uchodźców, 1987-1988 demonstracji w Atenach (m.in. w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, z okazji przyjazdu gen. Wojciecha Jaruzelskiego do Grecji, na rzecz uwolnienia Kornela Morawieckiego), przekazywania pieniędzy i sprzętu dla podziemnej „S”, SW. 1987-1989 właściciel firmy budowlanej w Porto Rafti. Od VIII 1989 w Polsce; 1989-1993 prace dorywcze, 1993-1994 nauczyciel w Szkole Języka Angielskiego Capitol w Lubinie. Od 1994 radny Miasta Lubin, 1994-1998 wiceprezydent Lubina; 2002-2003 wicestarosta Powiatu Lubińskiego, od 2007 z-ca starosty Powiatu. 1999-2002 dyr. dolnośląskiego oddziału Ruch SA, 2004-2006 oddziału DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., 2006-2007 prezes Zarządu Interferie SA. Do 2005 w KPN, 2005-2009 w PiS.

Odznaczony Srebrnym krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (2009).

Teresa Misztal