Mirosław Kowalik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Kowalik, ur. 12 V 1958 w Przybyłowie. Ukończył Policealne Studium Techniczne (1978).

Od 1978 pracownik Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych Zenith.

Od IX 1980 w „S”.

1995-1996 wiceprzewodniczący, 1996-2002 przewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Częstochowa. Od 2002 przewodniczący ZR. Z jego inicjatywy powstały na przełomie 2002-2003 regionalne struktury branżowe „S”: Regionalna Sekcja Pracowników Zakładów Komunalnych i Spółdzielni Mieszkaniowych, Sekcja Transportu i Sekcja Kultury obejmująca wszystkie ważne instytucje kulturalne regionu. W 2002 regulował stan prawny wydawanej od I 1994 „Gazety Solidarnej”. W 2003 organizator reaktywowanej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz terenowego biura „S” w Myszkowie. Organizator dorocznej masowej imprezy, znanej jako Piknik „S”.

?