Mirosław Mikołaj Domińczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Mikołaj Domińczyk, ur. 6 XII 1953 w Krakowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Kielcach (1970).

1970-1981 pracownik Kieleckiego Przedsiębiorstwa Instalacji Budownictwa.

W VII i VIII 1980 uczestnik strajków i współorganizator WZZ w KPIB oraz w Transbudzie, Kombinacie Budownictwa Miejskiego i Fabryce Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach, 21-24 VIII 1980 delegat do strajkującej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ; przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” Regionu Świętokrzyskiego; członek KKP. 1980-1981 członek regionalnego KOWzP, w 1981 uczestnik Społecznego Komitetu Ochrony Pamiątek II RP w Kielcach; redaktor niezależnego pisma „Robotnik Kielecki”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (w VI 1982 uczestnik 9-dniowej głodówki protestacyjnej), zwolniony w X 1982.

1983-2004 na emigracji w USA, 1983-1985 w ramach Komitetu Pomocy „S” w Nowym Jorku organizator pomocy sprzętowo-materialnej dla podziemnej „S” w kraju, 1983-1993 konsultant ds. Europy Wschodniej w AFL-CIO w Waszyngtonie, 1990-1993 pomagał w organizowaniu wolnych związków zawodowych w ZSRS, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i Ukrainie, 1993-2002 inspektor nadzoru budynków mieszkalnych Lawrence Proporties w Nowym Jorku.

1980 – 18 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Kielcach w ramach SOS.

?