Mirosław Pająk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Mirosław Pająk, ur. 11 VII 1951 we Wrocławiu. Ukończył LO dla Pracujących w Słupsku (1976).

W 1970 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka w Słupsku. 16-17 XII 1970 uczestnik demonstracji w Słupsku w związku z wydarzeniami w Gdańsku; zwolniony z pracy. 1970-1980 kilkakrotnie zmieniał miejsca pracy, 1980-1985 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku.

20-31 VIII 1980 współorganizator, uczestnik strajku w WPK, delegat do Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w WPK; do III 1981 członek MKZ w Słupsku; członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej „S”.

1 XI 1981 – 19 III 1982 zarobkowo w Austrii, po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji solidarnościowej w Wiedniu. Po powrocie do kraju współpracownik Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku, kolporter podziemnego pisma OKO „Solidarność Słupska” i ulotek w słupskich zakładach pracy (punkt kolportażowy znajdował się w jego mieszkaniu), do 1989 współorganizator akcji protestacyjnych i manifestacji w Słupsku. W 1982 działacz Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, do 1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Jacka. W 1985 odesłał do WKU książeczkę wojskową. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń; w 1985 zwolniony z pracy, 1985-1989 bez stałego zatrudnienia, prace dorywcze.

1989-1991 w USA. Po powrocie własna działalność gospodarcza. 1997-1998 w RS AWS. Od 1998 radny Miasta Słupsk, 2004-2006 wiceprzewodniczący Rady Miasta. 2005-2006 w LPR.

W 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Słupsku w ramach SOR krypt. Protest; 1980-1981 przez Wydz. III-A KW MO w Słupsku w ramach SOR krypt. Wściekły; 1982-1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Słupsku w ramach KE krypt. Wściekły; 1984-1987 przez Wydz. V/III WUSW w Słupsku w ramach SOR krypt. Struktura 84.

Igor Hałagida