Mirosław Posłowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Posłowski, ur. 27 IV 1956 w Zwoleniu. Ukończył Samochodową ZSZ w Radomiu (1974).

1977-2004 pracownik PKS Kozienice.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w PKS Kozienice.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; 7 IX 1986 aresztowany, przetrzymywany w areszcie RUSW w Zwoleniu (tam uczestnik 5-dniowej głodówki protestacyjnej), następnie w AŚ w Radomiu, w XII 1986 zwolniony.

1989-2006 członek KZ w PKS Kozienice; II/III 1989 uczestnik strajku tamże, członek KS; 1998-2006 przewodniczący KZ, delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. W 2003 zwolniony z pracy w PKS, przywrócony w wyniku trwającego 3 miesiące strajku okupacyjnego załogi PKS Kozienice – w jego obronie stanęło 185 spośród 225 zatrudnionych; jeszcze dwukrotnie zwalniany, od 2004 bezrobotny, w sporze przed Sądem Pracy i Sądem Grodzkim o przywrócenie do pracy.

Odznaczony Honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP (1999).

?