Mirosław Sigurski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Mirosław Sigurski, ur. 17 VI 1957 w Słupie k. Grudziądza. Ukończył Technikum Budowlane w Elblągu (1977).

1977-1981 pracownik Zakładu Produkcji Przemysłowej Elbląskiego Kombinatu Budowlanego (znanego jako Fabryka Domów).

18-31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie pracy; od IX 1980 w „S”; IX-XII 1981 pracownik Biura Informacji i Kolportażu ZR Elbląskiego „S”.

16 XII 1981 uczestnik demonstracji pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 w Elblągu; 21 XII 1981 aresztowany, 22 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni za kontynuowanie działalności związkowej na 4 lata więzienia i 10 lat pozbawienia praw publicznych, osadzony w AŚ w Elblągu, następnie ZK w Bartoszycach, Braniewie, 20 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od 1984 w Grudziądzu; 1984-1995 pracownik Grudziądzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. 1995-2003 majster, kierownik robót w Ge-Pe-Be Sp. z o.o., 2003-2004 bezrobotny, od 2004 pracownik budowlany w Elmot Sp. z o.o. w Nowem n. Wisłą.

14 VI 1983 – 28 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Elblągu w ramach KE; do 26 VI 1985 przez p. V RUSW w Grudziądzu w ramach KE krypt. Intruz.

Tadeusz Chmielewski