Mirosław Skarżyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Skarżyński, ur. 26 VIII 1952 w Kielcach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1977).

1977-1986 nauczyciel w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Kielcach, od 1986 nauczyciel akademicki UJ.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, wiceprzewodniczący KZ w IKN. Od XII 1980 redaktor „Biuletynu Informacyjnego ZR Świętokrzyskiego «S»”, od I 1981 pracownik Komisji Informacji Regionu Świętokrzyskiego.

III-VIII 1982, wraz z Barbarą i Zbigniewiem Pelami, redaktor i wydawca podziemnego pisma „Monitor Świętokrzyski”; kolporter prasy i wydawnictw podziemnych. 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony w X 1982. XI 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. 1983-1984 ponownie kolporter wydawnictw podziemnych. Działalność zakończył po zdekonspirowaniu przez SB członków jego grupy.

?