Mirosław Spychalski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Spychalski, ur. 10 XI 1959 we Wrocławiu. Od 1978 student Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologii Polskiej (absolwent w 1986).

Współpracownik wrocławskiego SKS, kolporter niezależnej prasy i książek. Od 1979 współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego”. Od końca 1979 aktywny uczestnik wrocławskiego Duszpasterstwa Akademickiego. W 1980 autor artykułów m.in. do pisma „Podaj dalej”; współorganizator biblioteki SKS i współtwórca niezależnego wydawnictwa kasetowego Nifon. W III 1980 rozrzucał ulotki, wzywające do bojkotu wyborów.

Od X 1980 członek NZS. X 1980 – XII 1981 zatrudniony w MKZ/ZR „S” Dolny Śląsk, redaktor techniczny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od 1981 współorganizator Wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

13 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na UWr, następnie działacz podziemia. 21 XII 1982 zatrzymany i internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, 23 XII 1981 – 11 VI 1982 w Grodkowie. Latem 1982 współorganizator Akademickiego Ruchu Oporu. 1982-1984 członek konspiracyjnego Zarządu Uniwersyteckiego NZS. Od połowy 1982 do wiosny 1984 redaktor naczelny pisma NZS UWr „Komunikat”. Od 1982 menedżer grupy Nie Samym Teatrem. 1986-1987 członek redakcji „Gazety Akademickiej”. W V 1985 (wraz z Rafałem Guzowskim) przygotował audycję radia NZS poświęconą nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Od 1986 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 1987-1988 redaktor Wydawnictwa Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W 1987 współtwórca i redaktor pisma literackiego „Kontur”. 1987-1993 współpracownik pisma „Brulion”.

1988-1994 przebywał za granicą, pracownik m.in. redakcji RWE, Księgarni Polskiej w Nowym Jorku i nowojorskiego „Nowego Dziennika”. 1994-1995 dziennikarz miesięcznika „Film”. 1995-1996 redaktor naczelny programu TVP „Pegaz”; 1996-1998 z-ca szefa Redakcji Programów Kulturalnych TVP; 1999-2002 kierownik Redakcji Kulturalnej TVP; 2002-2006 dziennikarz TVP. Od 2004 redaktor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich”. Od 2006 dziennikarz „Dziennika. Polska. Europa. Świat”.

Autor kilkunastu filmów dokumentalnych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Artur Adamski