Mirosław Swatek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Swatek, ur. 3 V 1956 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filologiczny (1980).

1977-1980 członek SKS, w V 1977 uczestnik „czarnego marszu” po śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie, 1977-1978 kolporter wydawnictw SKS. Od IX 1980 nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ.

Po 13 XII 1981 kolporter pism podziemnych, 1982-1987 członek Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju; 1984-1989 współpracownik redakcji, autor tekstów i kolporter pisma „Ość”.

Od 1989 członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty. 1990-1994 delegat na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1990-1994 radny Miasta Jastrzębie-Zdrój z listy KO, 1994-1998 z listy PC, 2002-2006 z listy LPR.

Andrzej Kamiński