Mirosław Szychta

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosław Szychta, ur. 21 III 1957 w Poznaniu. 1979-1983 student Politechniki Poznańskiej.

1980-1983 członek NZS, współzałożyciel NZS na PP, w 1981 wiceprzewodniczący. XI–XII 1981 uczestnik strajku studenckiego na PP, członek KS.

I-IX 1982 jeden z 3 przewodniczących Akademickiego Ruchu Oporu: koordynator i organizator dużych akcji protestacyjnych na terenie Poznania. 15 IX 1982 aresztowany w związku z ARO i dysponowanie funduszami NZS; 9 V 1983 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 7 mies. więzienia i zwolniony (areszt zaliczono na poczet wyroku). 1983-1984 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil w Poznaniu; 1984-1989 taksówkarz. W 1986 absolwent studiów wieczorowych Wydziału Elektrycznego PP.

Od 1990 pracownik Energetyki Poznańskiej Enea. W 1994 uniewinniony przez Sąd Najwyższy Izbę Wojskową w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

Barbara Fabiańska