Mirosława Lidia Pawlik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Mirosława Lidia Pawlik, ur. 14 III 1932 w Warszawie. Ukończyła Szkołę Położnych w Słupsku (1961), w 1969 LO w Zamościu.

W 1943 zaprzysiężona jako dziecięca łączniczka ZWZ-AK na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie, 1945-1950 członek WiN w Szczecinie (kolportaż ulotek przed referendum 1946 i wyborami 1947, malowanie napisów na murach). W 1961 położna w Szpitalu L. Hirszfelda w Szczecinie, 1961-1962 w Punkcie Położniczym w Rybczewicach, 1962-1964 w Izbie Porodowej w Turowinie, 1964-1974 w Punkcie Położniczym w Tyrawie Wołoskiej k. Sanoka, w 1972 w Szpitalu Powiatowym w Lesku, 1974-1975 w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, w 1975 w Izbie Porodowej w Sobótce, od 1975 na rencie, 1975-1981 zatrudniona na pół etatu w Instytucie Matki i Dziecka we Wrocławiu.

W VIII 1980 wspierała strajkujących w zajezdni MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 kolporterka ulotek, sprzedawała również prasę MKS, następnie MKZ „S” we Wrocławiu. Do 1989 kolporterka podziemnej prasy i książek we Wrocławiu (m.in. „Tygodnik Solidarność”, „Z Dnia na Dzień”, „Jastrzębie”, „Solidarność Walcząca”, „Bez Cenzury”); przewoziła prasę w Wrocławia m.in. do Warszawy, Jastrzębia-Zdroju i Przemyśla. III-VI 1981 współzałożycielka i liderka Koła Rencistów i Emerytów przy MKZ.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla represjonowanych; współpracowniczka (łączniczka) RKS i Solidarności Walczącej we Wrocławiu; udostępniała własne mieszkanie na drukarnię. 17 III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Gołdapi (w IV i V 1982 uczestniczka głodówek), zwolniona 11 VI 1982; 29 VIII 1982 ponownie internowana we Wrocławiu, zwolniona 7 IX 1982. 23 III 1983 skazana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 1985 uczestniczka głodówki w Krakowie-Bieżanowie, 1-3 V 1985 w Głogowcu k. Kutna. 1986-1989 autorka tekstów i wierszy w „Bez Cenzury”. W l. 80. uczestniczka nielegalnych zlotów byłych członków AK, m.in. przy grobie Jana Piwnika „Ponurego”.

Od 1992 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Burza Armii Krajowej oraz Krzyżem Armii Krajowej (1990).

Łukasz Sołtysik