Niepodległość (Włocławek)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Niepodległość, konspiracyjna organizacja utworzona pod koniec XII 1981 we Włocławku z inicjatywy Dariusza Jaworskiego – ucznia IV klasy Technikum Elektrycznego we Włocławku, jego brata Krzysztofa Jaworskiego – studenta II roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Grzegorza Wasilewicza – studenta II roku Politechniki Łódzkiej. Na początku stycznia 1982 do grupy dołączyli: Mariusz Klimaszewski – student II roku Wydziału Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zygmunt Raszka – student II roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Mariusz Leśnicki – student I roku Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Celem organizacji był druk i kolportaż ulotek solidarnościowych na terenie Włocławka. Łącznie od 8 do 31 I 1982 „wyprodukowali” za pomocą maszyny do pisania i drukarenki szkolnej ok. 5000 sztuk ulotek informujących m.in. o aktualnych wydarzeniach w kraju i Włocławku oraz represjach wymierzonych wobec działaczy „S” („Sejm to czy nie Sejm”, „Biuletyn informacyjny 1 Włocławek”, „Prawda o kopalni Wujek”, „Żeby Polska była Polską”, „Apel”, „List intelektualistów do Wałęsy”, „Biuletyn informacyjny 2 Włocławek”, „Już sześć tygodni w naszej Ojczyźnie…”). Ulotki kolportowane były na klatkach schodowych bloków mieszkalnych, w autobusach komunikacji miejskiej i kościołach włocławskich. 31 I 1982 w wyniku zorganizowanej akcji Wydziału IV SB KW MO we Włocławku (SOR krypt. Apel) aresztowano D. Jaworskiego, M. Klimaszewskiego, K. Jaworskiego i M. Leśnickiego, 2 II 1982 G. Wasilewicza, 6 II 1982 Z. Raszkę. 20 III 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego skazał: K. Jaworskiego i M. Klimaszewskiego na 3,5 roku więzienia,, G. Wasilewicza i Z. Raszkę na 2 lata, D. Jaworskiego i M. Leśnickiego na 1 rok. Do 25 V 1982 osadzeni byli w ZK w Mielęcinie (Włocławek), od 26 V 1982 w ZK w Potulicach k. Bydgoszczy. D. Jaworski i M. Leśnicki zostali zwolnieni po odbyciu połowy kary, pozostali na mocy aktów łaski z XII 1982 i I 1983.

Dariusz Jaworski