Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Kokotku

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Kokotku, funkcjonował II-IV 1982 w ośrodku wypoczynkowym Silesiana. Internowano tu działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, przywiezionych z Ośr. w Jastrzębiu-Szerokiej, Zabrzu-Zaborzu, Strzelcach Opolskich; łącznie co najmniej 187.

Warunki: cele 1-, 2-osobowe z łazienką, otwarte, możliwość swobodnego poruszania się w obrębie piętra.

Teresa Brodzka