Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublińcu

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublińcu, funkcjonował 13 XII 1981 – 22 II 1982 w wydzielonych celach AŚ. Internowano w nim kobiety – działaczki „S” z Regionów Śląsko-Dąbrowskiego i Częstochowa, łącznie 21. 22 II 1982, przed spodziewaną wizytacją Komisji MCK, zostały przewiezione do Sosnowca, nast. do Ośr. w Darłówku.

Warunki: cele 6-osobowe, niedogrzane, ale czyste, sanitariaty w celach za parawanami, łaźnia raz w tygodniu, ciepła woda do mycia; dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki więziennej.

Teresa Brodzka