Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublinie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Lublinie (Areszt Śledczy) Areszt Śledczy w Lublinie przy ul. Południowej zbudowany został w l. 1961-1968. Na początku stanu wojennego nie przewidywano utworzenia Ośr. Odosobnienia w AŚ Lublin. Decyzję w tej sprawie przekazano 26 III 1982, oficjalne rozporządzenie wydano 30 III 1982. Istotny wpływ na podjęcie tej decyzji miała zapowiedziana przez MCK kontrola ośrodków internowania. Władze chciały uniknąć prezentowania pracownikom MCK surowych warunków panujących w ZK Włodawa, gdzie przebywali wówczas wszyscy internowani z Lubelszczyzny. Stanowisko naczelnika AŚ lublin zajmował kpt. Stefan Kwiecień, który został także komendantem OO Lublin. Początkowo ośrodek przeznaczony był dla części internowanych z OO Włodawa. Prawdopodobnie przeniesiono tam tych, po których – wg władz – można się było spodziewać w miarę poprawnego zachowania podczas kontroli MCK i tych, którzy byli przewidziani do zwolnienia w najbliższych miesiącach. Z założenia rygory pobytu internowanych w OO Lublin były łagodniejsze niż w OO Włodawa, np. internowani mieli znacznie większą swobodę przemieszczania się, cele zamykano tylko na noc, panowały też lepsze warunki bytowe. Już 26 III 1982 przywieziono pierwszą grupę – 46 os. z woj. lubelskiego, 29 III 1982 – kolejnych 65 internowanych z woj. chełmskiego, siedleckiego i zamojskiego, kolejnych przywożono z Włodawy i z innych OO w mniejszych grupach lub pojedynczo. Równolegle prowadzona była akcja sukcesywnego zwalniania internowanych. 30 III 1982 ośrodek wizytowali przedstawiciele Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z Warszawy, 31 III 1982 internowanych odwiedziła komisja z ramienia Episkopatu Polski pod przewodnictwem Romualda Kukułowicza. W dn. 1-2 IV 1982 warunki pod kątem standardów humanitarnych kontrolowała delegacja MCK ze Szwajcarii, której internowani przekazali listę osób przebywających w OO Włodawa oraz opisy represji i łamania praw człowieka, jakich doświadczyli w trakcie internowania i podczas pobytu w ZK Włodawa. Kolejną wizytację szwajcarski MCK przeprowadził w dn. 8-9 VI 1982. Największe natężenie internowań przypadło na V 1982. Poprzedziło je zwolnienia z OO Lublin 74 os. (29-30 IV 1982), zapewne w celu zwolnienia miejsc dla przewidywanych nowo zatrzymanych. Po manifestacjach 3-5 V 1982 w Lublinie i po akcji strajkowej 13 V 1982 (gł. w Świdniku) internowanych zostało ok. 40 os. Na dzień 31 V 1982 w OO Lublin przebywało 109 os., z czego ok. połowę internowanych w V 1982 zwolniono kilka tygodni później – na przełomie VI/VII 1982. W VI i VII 1982 przypadki nowych internowań były sporadyczne, stopniowo ograniczano też liczbę przebywających w ośrodku, zwalniając ich lub przenosząc do OO Załęże i OO Kwidzyn. W dn. 13-30 VIII 1982 w OO Lublin nie było ani jednego internowanego. Kolejne internowania związane były z rocznicą Porozumień Sierpniowych w dn. 30-31 VIII 1982, ale już w IX i X 1982 miały miejsce ostatnie zatrzymania, a od połowy IX 1982 rozpoczęto zwalnianie internowanych. Ostatnia osoba została zwolniona z internowania 9 XII 1982. Dla internowanych w OO Lublin organizowana była pomoc materialna i wsparcie moralne z zewnątrz. Ośrodek odwiedziła kilkakrotnie aktorka Maja Komorowska, 30 IV 1982 do internowanych dotarły paczki zorganizowane przez MCK z Austrii, co 2 tygodnie dostarczano paczki przygotowywane przez kurię diecezji siedleckiej, przywożone przez księży delegowanych do odprawienia niedzielnych mszy św. Regularną posługę duchową sprawował ks. bp Jan Mazur z Siedlec, dwukrotnie odwiedził ośrodek ks. bp Bolesław Pylak z Lublina. 13. i 16. dnia każdego miesiąca internowani organizowali w czasie spacerów apel patriotyczny połączony ze śpiewaniem pieśni. 13 VII 1982 udało się im zawiesić biało-czerwoną flagę na drzewie rosnącym na dziedzińcu więziennym. Ze strony SB przesłuchania i rozmowy z internowanymi prowadzili m.in.: mjr Stanisław Augustowski, mjr Jan Farion, por. Bogdan Sacewicz i ppor. Jan Sagan. Według danych archiwalnych przez OO Lublin przeszło 226 internowanych. Formalnie OO Lublin rozwiązany został 31 XII 1982.

Lista internowanych: Adamczuk Zbigniew od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Albiniak Sławomir od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Antoniak Ludwik od 27 V 1982 do 2 VII 1982 Bachur Aleksander od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Bator Krzysztof od 12 V 1982 do 26 VII 1982 Bazydło Janusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Bąbel Arkadiusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982 Bączkowski Andrzej od 3 V 1982 do brak daty wyjazdu (do OO Kwidzyn) Białkowski Janusz od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Biłk Bogusław od 30 VIII 1982 do 16 X 1982 Bobryk Witold od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Bodys Stanisław od 10 V 1982 do 16 VI 1982 Bondyra Józef od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Borkowski Józef od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Borkowski Zenon od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do (data zwolnienia nieustalona) Borowicz Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Bożyk Eugeniusz od 10 V 1982 do 16 VI 1982 (do OO Kwidzyn) Branica Piotr od 10 V 1982 do 22 VII 1982 Chilewski Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VII 1982 Choina Krzysztof od 30 VIII 1982 do 1 XII 1982 Cholewa Antoni od 10 V 1982 do 16 VI 1982 Chołota Jan od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 VI 1982 Cichocki Adam od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Ciostek Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 IV 1982 Czop Antoni od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Czyżkowski Czesław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do prawd. do OO Kwidzyn Daniel Stanisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Dresiuk Wiesław od 30 VIII 1982 do 16 X 1982 Drozdowski Jan od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Drwal Radosław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982 Dudek Jan od 17 V 1982 do 16 VI 1982 Dudek Stefan od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Dzido Bogusław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Dzięgielewski Andrzej od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 Dziura Julian od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustkę) od 7 IX 1982 (formalnie zwolniony) od wg innego zapisu: 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Feliga Stanisław od 30 VIII 1982 do 15 X 1982 Figiel Zbigniew od 22 VI 1982 do 22 VII 1982 Fijołek Edmund od 6 V 1982 do 22 VII 1982 Filipowicz Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982 Fotek Henryk od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Frelak Stefan od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 VII 1982 (na przepustkę) Fusiak Paweł od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Gałan Eugeniusz od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Gałkowski Marian od 30 VIII 1982 do 25 X 1982 Gapiński Juliusz od 12 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn) Gębura Krzysztof od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Gliwa Edward od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982 Gładysz Waldemar od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Głażewski Stanisław od 31 VIII 1982 do 27 XI 1982 Gontarz Henryk od 17 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę, potem OO Kwidzyn) Gorzała Józef od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV1982 Góra Krzysztof od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 24 VI 1982 Grabek Andrzej od 26 V 1982 do 24 VII 1982 (zwolniony Grabek Marek od 22 V 1982 do 24 VII 1982 Gregorowicz Jerzy od 26 III 1982 (z OO Włodaw) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Greguła Aleksander od 30 VIII 1982 do 15 X 1982 Grejbus Marek od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VII 1982 Grochecki Stanisław od 16 V 1982 do 13 VII 1982 Grzegorczyk Antoni od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Grzelak Roman od 8 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Hariasz Krzysztof od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982 (przeniesiony na oddział śledczy jako tymczasowo aresztowany) Herda Bogusław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Herman Zbigniew od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 18 V 1982 Holc Roman od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Hołda Zbigniew od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 IV 1982 Huszcza Jan od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982 Iwaszko Janusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 26 VII 1982 od 11 X 1982 do 9 XII 1982 Janicki Sławomir od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Janiszek Jerzy od 29 III 1981 (z OO Włodawa) do 25 VI 1982 Jaszczuk Marian od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Jaworski Jerzy od 30 VIII 1982 do 3 XI (lub 3 XII) 1982 Jesionek Tadeusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 Jonak Marian od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 Jóźwiakowski Andrzej od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Jurczuk Edmunt od 22 IV 1982 do 29 IV 1982 Kalita Lucjan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 11 V 1982 Kamień Jan od 30 VIII 1982 do 16 X 1982 Kamiński Wiesław od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Karpik Stanisław od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Karpiński Janusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Karpowicz Marek od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Karwowski Zygmunt od 10 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Kaszczuk Bronisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO Włodawa) Kaźmierczak Cezary od 29 IV 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę) Kęzik Wiesław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Knapik Stanisław od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Knitter Wiesław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Kociubiński Zdzisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Kocjan Jerzy od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 9 VII 1982 Koczkodaj Ryszard od 14 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 IV 1982 (przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Koper Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 4 VII 1982 Koper Zenon od 12 V 1982 do 16 VI 1982 Kornacki Lucjan od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Kowalik Wojciech od 1 VII 1982 do 23 VII 1982 Kowalski Bronisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Kozak Jan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 V 1982 Kozieradzki Józef od 30 VIII 1982 do 15 X 1982 Kozieradzki Kazimierz od 30 VIII 1982 do 8 X 1982 Kozłowski Gabriel od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Krawczyk Krystian od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 18 VII 1982 Kruk Tadeusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Krupski Janusz od 22 X 1982 do 7 XII 1982 Krzyżanek Ryszard od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982 Kucharski Andrzej od 13 V 1982 do 16 VI 1982 Kuć Ryszard od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Kudyk Zdzisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982 Kułaj Adam od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Kuks Henryk od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Kuryjak Zygmunt od 18 III 1982 (z OO Włodawa) Kutkowski Arkadiusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Lipert Cezary od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 10 IV 1982 Lipkaod Chudzik Józef od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Łaba Mieczysław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Łazarz Mieczysław od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Łączka Ryszard od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Łobacz Władysław od 8 IV 1982 (z OO Włodawa) do 28 V 1982 Łodyga Jan od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Łomoć Józef od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 9 IV 1982 (do OO Włodawa) Łuczak Eugeniusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Łukasiewicz Jacenty od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Łukaszczuk Andrzej od 7 IX 1982 do 9 XII 1982 Makenson Robert od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Malinowski Jacek od 11 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Marcola Emilian od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Masiak Bogdan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Matus Roman od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę) Matuszewski Andrzej od 12 V 1982 do 16 VI 1982 Matuszewski Marek od 13 V 1982 do 16 VI 1982 Mazur Stanisław od 10 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Mazurek Janusz od 4 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Mazurek Włodzimierz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982 Michaluk Witold od 30 VIII 1982 do 20 IX 1982 (do OO Kwidzyn) Miłkowski Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Misiec Mirosław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 (na przepustkę) od 31 VIII 1982 do 15 X 1982 Miszczak Zygmunt od 6 V 1982 do 12 VIII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Musiej Sławomir od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Nadolski Mieczysław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Nastaj Stanisław od 12 V 1982 do 23 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Nieoczym Zbigniew od 22 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982 Niezgoda Czesław od 9 IV 1982 (z OO Włodawa) do 16 VI 1982 Ogorzałek Edward od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 13 VIII 1982 Oksytiuk Janusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Olewiński Janusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Opoka Jerzy od 12 V 1982 do 24 VI 1982 Opozda Piotr od 5 IV 1982 (z OO Włodawa) do 8 IV 1982 (jako tymczasowo aresztowany; potem skazany) Ozga Wiesław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 Paga Lesław od 22 IV 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Palinka Jan od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Pałaszewski Tadeusz od 31 VIII 1982 do 23 XI 1982 Pasieczny Marek od 19 IV 1982 (z OO Kwidzyn) do 29 IV 1982 Piątkowski Lech od 30 VIII 1982 do 15 X 1982 Pieniążek Andrzej od 30 VIII 1982 do 25 XI 1982 Pierzchała Kazimierz od 10 V 1982 do 27 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn) Polański od Tarnawa Jerzy od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Portka Jan od 17 V 1982 do 16 VI 1982 Prokopiak Antoni od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Protz Krzysztof od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982 Pyć Stanisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Rachwald Jerzy od 23 IV 1982 (z OO Włodawa) do 23 VI 1982 Radliński Władysław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 7 VIII 1982 Radomski Andrzej od 30 VIII 1982 do 16 X 1982 Reszota Roman od 30 VIII 1982 do 15 X 1982 Reutt Jan od 22 VI 1982 do 21 VII 1982 Robak Kazimierz od 8 V 1982 do 28 VII 1982 Ruchlicki Wiesław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Ryczkowski Jerzy od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Ryl Mirosław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Sawa Ryszard od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Siliwon Włodzimierz od 21 V 1982 do 24 V 1982 Skłodowski Antoni od 11 V 1982 do 3 VI 1982 Skok Sławomir od 22 IV 1982 do 2 VI 1982 (do OO Załęże) Skop Sławomir od 24 IV 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982 Skrobek Włodzimierz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Skrzeczkowski Ryszard od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Skrzyniarz Jan od 2 VII 1982 (z OO Załęże) do 21 VII 1982 Skurosz Michał od 19 IV 1982 do 25 VI 1982 Smyk Marian od 22 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Sokaluk Piotr od 30 VIII 1982 do 16 X 1982 Sołek Bronisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) od 16 VI 1982 Sosnowski Wincenty od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Sowa Marek od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 (do OO Włodawa) Stachyra Mieczysław od 12 V 1982 do 2 VII 1982 Stasiak Wiktor od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Stępniak Włodzimierz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1980 Stepek Jan od 27 IX 1982 do 6 XI 1982 Strawa Stanisław od 12 V 1982 do 16 VI 1982 Stropek Ryszard od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Symotiuk Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) od 15 IV 1982 (do OO Włodawa) Szaciłowski Stefan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 23 VII 1982 (na przepustkę, następnie OO Kwidzyn) Sztaba Henryk od 31 VIII 1982 do 1 X 1982 Szwed Franciszek od 29 II 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Szymański Krzysztof od 10 V 1982 do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Szyszkowski Bogdan od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Ślusarczyk Zbigniew od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Śmiech Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Świderski Leszek od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Telejko Mieczysław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Teterycz Andrzej od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Toporowski Jan od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) od 22 IX 1982 (z OO Kwidzyn) i przeniesiony na inny oddział jako tymczasowo aresztowany) Tota Jan od 12 V 1982 do 2 VII 1982 Turkiewicz Paweł od 12 (lub 14) V 1982 do 13 VII 1982 Urbanek Tadeusz od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Warda Józef od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Wasilczuk Jan od 2 IX 1982 do 15 X 1982 Węglarz Stanisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Wiśniewski Zdzisław od 12 V 1982 do po 20 VII 1982 (na przepustkę; potem OO Kwidzyn) Wocior Stanisław od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 III 1982 Wojnicki Zbysław od 30 VIII 1982 do 26 XI 1982 Wojtiuk Stanisław od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 29 IV 1982 Woźniak Sławomir od 15 IV 1982 (z OO Włodawa) do 12 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Wróbel Alfred od 10 V 1982 do 13 VII 1982 Wysok Grzegorz od 8 V 1982 do 22 (lub 23) VII 1982 Wysokiński Zenon od 7 X 1982 do 3 (lub 30) XI 1982 Zachara Tadeusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 2 IV 1982 Zając Wojciech od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 9 IV 1982 Zakrzewski Jerzy od 31 VIII 1982 do 24 IX 1982 Zaranek Andrzej od 30 VIII 1982 do 7 XII 1982 Zawadzki Włodzimierz od 3 V 1982 do 2 VIII 1982 (do OO Kwidzyn) Zbiniewicz Włodzimierz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 21 VII 1982 Zieliński Henryk od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 1 VII 1982 Zieliński Tadeusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 14 V 1982 Zima Tadeusz od 26 III 1982 (z OO Włodawa) do 30 IV 1982 Zych Roman od 29 III 1982 (z OO Włodawa) do 24 VII 1982 od 31 VIII 1982 do 25 XI 1982

Marcin Dąbrowski