Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Sosnowcu-Radosze

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Sosnowcu-Radosze, funkcjonował 13 XII 1981 – 11 II 1982 w ZK. Internowano tu kobiety – działaczki „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, łącznie 36.

23 I 1982 przed spodziewaną wizytacją Komisji MCK większość internowanych przewieziono do Ośr. w Darłówku, 11 II trzy ostatnie przeniesiono do Ośr. w Katowicach.

Warunki: kilku-, kilkunastoosobowe cele, zimne, wilgotne i zagrzybione, w niektórych okna z wybitymi szybami, na podłodze lód, łóżka brudne, wilgotne, często zarobaczone; nieosłonieta ubikacja w celi, jedna miednica z zimną wodą na kilkanaście kobiet, raz w tygodniu łaźnia, woda zimna lub zbyt gorąca; posiłki nierzadko zarobaczone.

Zamknięte cele uniemożliwiały zorganizowanie zajęć; brak dostępu do książek i prasy.

Teresa Brodzka