Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych we Włodawie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych we Włodawie (Zakład Karny); ZK we Włodawie rozpoczął funkcjonowanie w 1971. 13 XII 1981 utworzono w nim Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, którego pierwszym komendantem (do 16 II 1982) był naczelnik całego ZK Mieczysław Pomianowski. 16 II 1982 rozdzielono obie funkcje i komendantem OO został Jerzy Skowron, funkcjonariusz z ZK w Chełmie. Stały, bieżący nadzór nad ośrodkiem ze strony SB sprawował por. Bogdan Sacewicz z KW MO w Lublinie. 13 XII 1981 do OO Włodawa przywieziono 68 internowanych z woj. lubelskiego, w kolejnych dniach dowożono następne grupy: 14 XII 1981 – 7 os., 18 XII 1981 – 22 os., 23 XII 1981 – 9 os., 28 XII 1981 – 8 os., 4 I 1982 – 2 os. 17 XII 1981 pierwszy raz przeniesiono internowanego do innego ośrodka. 28 i 31 XII 1981 pierwsze dwie osoby zostały zwolnione z internowania, 6 I 1982 – 3 internowanych przeniesiono do OO Darłówek, 1 os. do AŚ Lublin (prawdopodobnie jako tymczasowo aresztowaną). Do tego momentu w OO Włodawa przetrzymywano internowanych wyłącznie z woj. lubelskiego. 8 I 1982 dowieziono 58 internowanych z OO Biała Podlaska; 9 I 1982 – 93 internowanych z OO Krasnystaw; 11 I 1982 – 65 internowanych z OO Chełm. Tym samym OO Włodawa stał się jedynym ośrodkiem internowania na Lubelszczyźnie, przebywało w nim wówczas 320 internowanych z 5 województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, siedleckiego i zamojskiego. W kolejnych miesiącach liczba internowanych zmieniała się, do ośrodka kierowano kolejnych internowanych: 13 I – 1 os., 14 I – 2 os., 2 II – 1 os., 4 II – 2 os., 5 II – 1 os., 6 II – 1 os., 11 II – 2 os., 12 II – 4 os., 13 II – 3 os., 16 II – 6 os., 23 II – 1 os., 25 II – 5 os., 8 III – 1 os., 19 III – 2 os., 25 III – 1 os., 9 IV – 2 os., 15 IV – 2 os. i 23 IV 1982 – 1 os. Równolegle dokonywano zwolnień: 8 I – 4 os., 10 I – 1 os., 13 I – 3 os., 16 I – 1 os., 19 I – 5 os., 21 I – 1 os., 23 I – 1 os., 26 I – 1 os., 28 I – 4 os., 30 I – 4 os., 2 II – 3 os., 3 II – 4 os., 4 II – 6 os., 5 II – 1 os., 6 II – 6 os., 8 II – 11 os., 10 II – 1 os., 11 II – 1 os., 12 II – 5 os., 13 II – 1 os., 15 II – 2 os., 20 II – 4 os., 23 II – 2 os., 26 II – 3 os., 27 II – 3 os., 2 III – 1 os., 3 III – 2 os., 4 III – 1 os., 8 III – 11 os., 9 III – 5 os., 13 III – 1 os., 16 III – 4 os., 17 III – 6 os., 18 III – 6 os., 19 III – 3 os., 20 III – 6 os., 22 III – 1 os., 23 III – 3 os., 24 III – 2 os., 25 III – 5 os. i 29 III 1982 – 2 os. 13 II 1982 z powodu choroby jeden z internowanych – Teodor Basak do został przewieziony do szpitala w AŚ Warszawa-Mokotów. Pod koniec III 1982 rozpoczęto likwidację OO Włodawa, przenosząc internowanych do innych ośrodków: 26 III – 47 os. do OO Lublin, 29 III – 63 os. do OO Lublin, 5 IV – 2 os. do OO Lublin, 6 IV – 10 os. do OO Kwidzyn, 8 IV – 1 os. do OO Lublin, 9 IV – 3 os. do OO Lublin, 14 IV – 2 os. do OO Lublin, 15 IV – 6 os. do OO Lublin, 22 IV – 12 os. do OO Lublin, 23 IV – 29 os. do OO Kwidzyn i 46 os. do OO Załęże. Łącznie przez OO Włodawa przeszło 366 internowanych. W trakcie funkcjonowania Ośrodka internowani kilkakrotnie podejmowali akcje protestacyjne. 13 I 1982 przeprowadzono jednodniową głodówkę w rocznicę 13 XII 1981, za co 3 osoby – Zygmunta Łupinę, Jerzego Malinowskiego i Stanisława Sikorę ukarano pobytem w izolatce. 30 I 1982 na spacerniaku ulepiono salutującego bałwana, ucharakteryzowanego na generała. 11-14 II 1982 przeprowadzono 3-dniową głodówkę jako protest przeciwko przetrzymywaniu w ośrodku chorego Teodora Basaka, któremu odmówiono uznania go za chorego. 13 II 1982 został wywieziony z OO, bez poinformowania internowanych o miejscu docelowym. Jak się potem okazało – odwieziono go do szpitala więziennego w AŚ Warszawa-Mokotów. 28 III 1982 doszło do ucieczki z OO Stanisława Karpika. W Ośrodka doszło do dwóch dramatycznych wydarzeń: 7 I 1982 jeden z internowanych, Włodzimierz Jachman, usiłował popełnić samobójstwa podcinając sobie żyły – przyczyną była wiadomość o śmierci ojca, blokowana przez miesiąc przez SB. W drugim przypadku – 24 I 1982, Zbigniew Żmudziak dostał ostrego ataku wyrostka robaczkowego, co nie zostało rozpoznane przez lekarza dyżurnego w szpitalu we Włodawie. 25 I 1982 po interwencji jednego z internowanych, lekarza, dr Andrzeja Jóźwiakowskiego z AM w Lublinie, chory został przewieziony do szpitala we Włodawie i poddany operacji. W wyniku nieumiejętnie przeprowadzonego zabiegu wystąpiły komplikacje pooperacyjne, przez co 29 I 1982 musiał być ponownie operowany. 3 III 1982 został formalnie zwolniony z internowania, wypisany ze szpitala we Włodawie i z pomocą działaczy „S” przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie przebywał do IV 1982. 24 III 1982 grupa internowanych z woj. siedleckiego odmówiła powrotu do cel, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec ograniczenia spacerów. Użyto wobec nich gazu łzawiącego. Na terenie Włodawy pomoc dla internowanych organizowała Maria Budzyńska m.in. we współpracy z parafią włodawską i z ks. Mieczysławem Brzozowskim z Lublina. Pierwsza msza św. w OO Włodawa odprawiona została 25 XII 1981. Niedzielną posługę duszpasterską wśród internowanych sprawowali później kilkakrotnie: ks. bp Jan Mazur – ordynariusz z Siedlec (16 I, 31 I, 14 II 1982), ks. bp Bolesław Pylak – ordynariusz z Lublina (24 I, 7 II, 21 II 1982), ks. Mieczysław Brzozowski (21 II 1982) oraz ks. bp Zygmunt Kamiński – sufragan z Lublina (7 i 21 III 1982). Msze św. odprawiane były w świetlicy więziennej. Ze strony kurii siedleckiej posługa połączona była z regularnym dostarczaniem paczek. Prawdopodobną przyczyną likwidacji OO Włodawa była zapowiedź wizytowania ośrodków przez MCK. Do wizytacji wytypowano bardziej nowoczesny AŚ Lublin, w którym utworzono OO. Umieszczono w nim wyselekcjonowaną grupę internowanych, mających szanse na wcześniejsze zwolnienie, których zachowanie w trakcie wizytacji było bardziej przewidywalne.

Lista internowanych: Adamczuk Zbigniew od 14 I 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Adamczyk Jerzy od 14 XII 1981 do 8 II 1982 Adamczyk Jerzy od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Andrjanow Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Andrzejewski Mirosław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Bachur Aleksander od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bartmiński Jerzy od 13 XII 1981 do 31 XII 1981 Basak Teodor od 13 XII 1981 do 13 II 1982 (do szpitala AŚ Warszawa-Mokotów) Bazydło Janusz od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bąbel Arkadiusz od 13 I 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Bąkała Adam od 13 XII 1981 do 17 III 1982 Bednarczuk Przemysław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Benginow Andrzej od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982 Benginow Zbigniew od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 III 1982 Berbeć Apoloniusz od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Białkowski Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Biały Marek od 18 XII 1981 do 8 II 1982 Bieliński Franciszek od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Biernacki Zdzisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 Biernat Józef od 28 XII 1981 do 25 III 1982 Bisek Tadeusz od 18 XII 1981 do 21 I 1982 Bobryk Witold od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Bochra Jan od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Bojarski Janusz od 23 XII 1981 do 4 II 1982 Bondyra Józef od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Borkowski Józef od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Borkowski Zenon od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Borowicz Andrzej od 19 III 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Borowy Zbigniew od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (OO Kwidzyn) Borucki Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Brzeziński Ryszard od 18 XII 1981 do 17 III 1982 Buczkowski Zdzisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 Busłowicz Janusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982 Chilewski Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Chojnacki Jan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 I 1982 Chołota Jan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Cichocki Adam od 13 II 1982 do 5 IV 1982 (do OO Lublin) Ciostek Andrzej od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Cybulski Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982 Cymbała Dariusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Czapski Piotr od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Czechoński Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 Czeżyk Ignacy od 18 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Czop Antoni od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Czyżkowski Czesław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Ćwik Franciszek od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Ćwik Marian od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 Daniel Stanisław od 13 XII 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Daniszewski Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Dąbrowski Teodor od 13 XII 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Dec Franciszek od 23 XII 1981 do 25 III 1982 Dmuch Władysław od 12 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Dobruk Franciszek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982 Dołęgowski Jan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Domińczyk Józef od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982 Doros Jan od 18 XII 1982 do 2 II 1982 Drozdowski Jan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Drwal Radosław od 13 XII 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Drygiel Edmund od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Dudek Stefan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Dudek Zdzisław od 18 XII 1982 do 13 I 1982 Dzido Bogusław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Dzięgielewski Andrzej od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Dziura Julian od 13 XII 1982 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Fert Józef od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 10 II 1982 Filipowicz Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Fleszar Andrzej od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982 Fotek Henryk od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Frąc Józef od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982 Frelak Stefan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Fusiak Paweł od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Gabron Józef od 23 XII 1981 do 19 I 1982 Gałan Eugeniusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (z OO Lublin) Gałązka Ryszard od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982 Gańko Tadeusz od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Gąsienica Andrzej od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Geresz Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 24 III 1982 (do ZK Chełm) Gębura Krzysztof od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Gliwa Edward od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Gładysz Waldemar od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Goławski Zygmunt od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Goławski Andrzej od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Goławski Krzysztof od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 III 1982 (do OO Załęże) Góra Krzysztof od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Górski Roman od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Grafczyński Przemko od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Gregorowicz Jerzy od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Grejbus Marek od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Grzegorczyk Antoni od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Harasim Józef od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Hariasz Krzysztof od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Herda Bogusław od 12 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Herman Zbigniew od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Holc Roman od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Hołda Zbigniew od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Huszcza Jan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Iwaszko Janusz od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Iżewski Władysław od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Jabłoński Krzysztof od 16 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Jachman Janusz od 13 XII 1981 do 8 II 1982 (do szpitala, zwolniony) Jagusiewicz Marian od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Jakson Waldemar od 14 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Janicki Sławomir od 13 XII 1981 do 14 IV 1982 (do OO Lublin) Janiszek Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1981 (do OO Lublin) Jankowski Ryszard od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Jara Ryszard od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982 Jaruzel Witold od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Jaszczuk Marian od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Jesionek Tadeusz od 13 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Jonak Marian od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Jóźwiakowski Andrzej od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Jóźwiakowski Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 III 1982 Jurczuk Edmund od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Jurkiewicz Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982 Kaczanowski Mirosław od 18 XII 1981 do 8 II 1982 Kaczmarczyk Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 Kaczmarek Wiesław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982 Kalbarczyk Tadeusz od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Kaliński Waldemar od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kaliński Zdzisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kalita Lucjan od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kałabuń Marek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kamiński Wiesław od 13 XII 1981 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Karkosz Ryszard od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 4 III 1982 Karpik Stanisław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 28 III 1982 (zbiegł) Karpiński Janusz od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Karpowicz Marek od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kaszczuk Bronisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) od 15 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kawucha Krzysztof od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Kąkol Henryk od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kęzik Wiesław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kijek Tadeusz od 18 XII 1981 do 8 I 1982 Kmieciak Stefan od 13 XII 1981 do 4 II 1982 Knap Andrzej od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 22 III 1982 Knap Stefan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Knapik Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Knitter Wiesław od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kobyłka Zbigniew od 18 XII 1981 do 8 I 1982 Kociubiński Zdzisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kocjan Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Koczkodaj Ryszard od 28 XII 1981 do 14 IV 1982 (do OO Lublin) Kokosiński Marek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982 Koper Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kornacki Lucjan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kotlęga Władysław od 18 XII 1981 do 13 I 1982 Kowal Andrzej od 18 XII 1981 do 8 I 1982 Kowalczyk Stanisław od 14 XII 1981 do 30 I 1982 Kowalczyk Ryszard od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kowalski Bronisław od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kozaczyński Adam od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do Kwidzyn) Kozak Jan od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kozicki Zygmunt od 13 XII 1981 do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kozłowski Gabriel od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kozłowski Sławomir od 13 XII 1981 do 17 II 1982 (do OO Jaworze) Krawczyk Aleksander od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Krawczyk Krystian od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kruk Tadeusz od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Krzyżanek Ryszard od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kwieciński Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982 Kubański Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982 Kubiak Marek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 IV 1982 Kublikowski Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kucharuk Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Kuć Ryszard od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kudyk Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kudyk Zdzisław od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Kukaj Adam od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Kuks Henryk od 4 II 1982 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Kura Jan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 3 II 1982 Kurek Jan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Kuryjak Zygmunt od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 18 III 1982 (do OO Lublin) Kurzępa Antoni od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Kuśmierczyk Ryszard od 13 XII 1981 do 17 III 1982 Kutkowski Arkadiusz od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Leńczuk Michał od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1992 Lewczuk Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982 Lewczuk Roman od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982 Lipczak Jan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982 Lipczewski Seweryn od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 27 II 1982 Lipert Cezary od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) LipkaodChudzik Józef od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łaba Mieczysław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łapiński Witold od 23 XII 1981 do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Łazarz Mieczysław od 13 XII 1981 do 9 IV 1982 (do OO Lublin) Łączka Ryszard od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Łobacz Władysław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 IV 1982 (do OO Lublin) Łoboda Waldemar od 14 XII 1981 do 8 II 1982 Łodyga Jan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Łomoć Józef od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) od 8 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Łuczak Eugeniusz od 12 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łuczko Stanisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982 (zwolnienie) Łukasiewicz Jacenty od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Łukaszczuk Andrzej od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Łupina Zygmunt od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mach Marian od 2 II 1982 do 9 III 1982 Makenson Robert od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Maksymowicz Henryk od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Malicki Leszek od 13 XII 1981 do 11 II 1982 Malinowski Jerzy od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Małagocki Krzysztof od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Małysz Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 I 1982 Marcola Emilian od 9 I 1982 (z OO Kranystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Masiak Bogdan od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Matus Roman od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Mazurek Ryszard od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 13 II 1982 Mazurek Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Mazurek Włodzimierz od 28 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Mazurek Zbigniew od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 2 III 1982 Michałowski Marek od 25 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mielniczuk Stanisław od 12 II 1982 do 9 III 1982 Mikus Krzysztof od 23 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Miłaczewski Daniel od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Miłkowski Stanisław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Misiec Mirosław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Miszczak Jarosław od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Mizikowski Jan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Musiej Sławomir od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Muszyński Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982 Muszyński Roman od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Nadolski Mieczysław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Nastula Andrzej od 25 III 1982 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Niedźwiedź Henryk od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 27 II 1982 Nieoczym Zbigniew od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Niesyn Michał od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Niezgoda Czesław od 13 XII 1981 do 9 IV 1982 (do OO Lublin) Nitendal Lucjan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 Nowak Adam od 18 XII 1981 do 13 I 1982 Ogorzałek Edward od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Oksytiuk Janusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Chełm) Oleszczyński Roman od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 II 1982 Olewiński Janusz od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Opozda Piotr od 19 III 1982 do 5 IV 1982 (do OO Lublin) Ostrokólski Ireneusz od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Ozga Wiesław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Paczkowski Edward od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Paga Lesław od 13 XII 1981 do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Palinka Jan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (z OO Lublin) Pałuszyński Zdzisław od 18 XII 1981 do 8 I 1982 Pankiewicz Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 6 II 1982 Parfianowicz Teofil od 13 XII 1981 do 25 III 1982 Pasiecznik Marek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Pasierbiak Roland od 13 XII 1981 do 23 III 1982 Paszkiewicz Jan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 4 II 1982 Pawelec Henryk od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982 Pazur Stefan od 18 XII 1981 do 17 III 1982 Pelc Andrzej od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 13 III 1982 Perzak Andrzej od 28 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pęk Edmund od 28 XII 1981 do 25 III 1982 Piekart Ryszard od 14 I 1982 do 23 IV 1982 (z OO Kwidzyn) Piłka Marian od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Polański Tarnawa od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Poterek Jan od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Potępa Bogusław od 23 XII 1981 do 25 III 1982 Prokop Krzysztof od 18 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Protz Krzysztof od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Przytuła Józef od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982 Przytuła Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Puczek Zbigniew od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pyrtak Tadeusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Pyć Stanisław od 28 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Rachwald Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 22 IV 1982 (do OO Lublin) Raczyński Ryszard od 5 II 1982 do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Radliński Władysław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Roczon Stefan od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Rogoźnicki Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982 Roman Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 5 II 1982 Rosik Leszek od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Rożek Janusz od 13 XII 1981 do 6 I 1982 (do OO Darłówek) Różycki Janusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 II 1982 (do OO Kwidzyn) Różycki Waldemar od 18 XII 1981 do 8 I 1982 Ruchlicki Wiesław od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Rudzki Henryk od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982 Ryczkowski Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Ryl Mirosław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Samoliński Wojciech od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sarnicki Radosław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Sawa Ryszard od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Sereda Marian od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Sękowski Bogdan od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 24 III 1982 Sidor Jerzy od 14 XII 1981 do 28 XII 1981 Sidorowicz Jan od 28 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sieczkowski Czesław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982 Siewierski Janusz od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Sikora Stanisław od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Skop Sławomir od 4 I 1982 do 24 IV 1982 (do OO Lublin) Skrobek Włodzimierz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Skrzyniarz Jan od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Sławiński (Szwab) Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982 Słowiński Jerzy od 18 XII 1981 do 17 III 1982 Smalec Marian od 13 XII 1981 do 4 II 1982 Smyk Marian od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982 Sołek Bronisław od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Sołtys Marian od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Sosnowski Wincenty od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Sowa Marek od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) od 8 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Splewiński Marek od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Stebliński Franciszek od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982 Stępniak Włodzimierz od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Stropek Ryszard od 13 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Symotiuk Stanisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) od 15 IV 1982 (z OO Lublin) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Szaciłowski Stefan od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Szacoń Marian od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 8 III 1982 Szady Feliks od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982 Szczepanik Mieczysław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 Szlendak Jarosław od 14 XII 1981 do 2 II 1982 Szpyra Leszek od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 2 II 1982 Szukało Kazimierz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 6 II 1982 Szumilas Adam od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 8 III 1982 Szwed Franciszek od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 II 1982 (do OO Lublin) Szyszkowski Bogdan od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Śliwiński Stanisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 9 III 1982 Ślusarczyk Zbigniew od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Śmiech Stanisław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Świderski Leszek od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Śwircz Aleksander od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982 Świrgoń Tadeusz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 19 I 1982 Targas Marian od 23 XII 1981 do 4 II 1982 Telejko Mieczysław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Teterycz Andrzej od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Tracz Jan od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Traczyk Piotr od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 28 I 1982 Toporowski Jan od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Urbanek Tadeusz od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Warda Józef od 25 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wardawy Bronisław od 13 XII 1981 do 8 II 1982 Watras Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 30 I 1982 Wawrzynkiewicz Adam od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 3 II 1982 Wesołowski Bronisław od 14 XII 1981 do 23 I 1982 Wesołowski Waldemar od 13 XII 1981 do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Węglarz Stanisław od 13 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wichorowski Ryszard od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Wierzejski Stanisław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Wilk Mieczysław od 28 XII 1981 do 4 II 1982 Wilkowski Eugeniusz od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Wnuk Grzegorz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 II 1982 Wocior Stanisław od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Wojcieszczuk Jan od 13 XII 1981 do 19 III 1982 Wojtasiuk Jan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 27 II 1982 Wojtiuk Stanisław od 6 II 1982 do 29 III 1982 (do OO Lublin) Wojtyra Henryk od 13 XII 1981 do 17 III 1982 Wołoczko Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 15 II 1982 Wołosz Stanisław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 6 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Woroch Stanisław od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 16 III 1982 Woźniak Sławomir od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 15 IV 1982 (do OO Lublin) Wójcik Ryszard od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 II 1982 Zachara Tadeusz od 8 III 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zacharow Jerzy od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 23 IV 1982 (do OO Kwidzyn) Zając Stanisław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 26 I 1982 Zając Wojciech od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Zajączkowski Wiesław od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 23 IV 1982 (do OO Załęże) Zalewski Jerzy od 8 I 1982 (z OO Biała Podlaska) do 15 II 1982 Zamościński Kazimierz od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 20 III 1982 Zawadzki Wacław od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 12 II 1982 Zbiniewicz Włodzimierz od 4 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zieliński Henryk od 18 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zieliński Tadeusz od 23 XII 1981 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zima Tadeusz od 16 II 1982 do 26 III 1982 (do OO Lublin) Zwolak Stefan od 9 I 1982 (z OO Krasnystaw) do 3 III 1982 Zych Roman od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 29 III 1982 (do OO Lublin) Żelazny Roman od 11 I 1982 (z OO Chełm) do 6 II 1982 Żmudziak Zbigniew od 4 I 1982 do 3 III 1982 Żurawicz Augustyn od 18 XII 1981 do 23 II 1982

Marcin Dąbrowski