Obywatelski Komitet Porozumiewawczy w Szczecinie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Obywatelski Komitet Porozumiewawczy w Szczecinie. 17 III 1989 na posiedzeniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w związku z trwającymi obradami Okrągłego Stołu i przewidywanymi wyborami do Sejmu i Senatu Andrzej Milczanowski zaproponował powołanie komitetu, który wyodrębniony z MKO rozpocząłby przygotowania do wyborów, poszerzył skład o ludzi ideowo związanych z „S”, a niezwiązanych bezpośrednio z reaktywacją „S”.

Do Komitetu zostali wybrani: Edward Radziewicz, Andrzej Milczanowski, Jan Tarnowski, Józef Kowalczyk, Piotr Jania, Ewaryst Waligórki, Jerzy Zimowski, Jan Mordasiewicz, Andrzej Kropopek. Pierwsze zebranie poszerzonego Komitetu odbyło się 23 III 1989; ustalono nazwę – Obywatelski Komitet Porozumiewawczy – i podpisano protokół powołania. Pełny skład założycieli: MKO „S” (Edward Radziewicz, Andrzej Milczanowski, Jan Tarnowski, Józef Kowalczyk, Piotr Jania, Ewaryst Waligórski, Jerzy Zimowski, Jan Mordasiewicz), Szczeciński Klub Katolików (Edmund Bilicki, Mieczysław Ustasiak, Przemysław Fenrych, Antoni Kadziak, Marek Koćmiel, Bogusław Piskorski, Krystyna Bodnar), Wojewódzka Rada Rolników Indywidualnych (Artur Balazs, Mieczysław Kaczanowski), Niezależne Zrzeszenie Studentów (Marek Tarnowski), Ruch Wolność i Pokój (Marek Adamkiewicz), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (Alina Głowacka, Lidia Więckowska, Piotr Niemczyk), niezależne środowiska opozycyjne (Grzegorz Jankowski, Artur Frey, Michał Paziewski, Agnieszka Dąbrowska, Maria Stasiak, Janusz Maciejewicz, Jacek Motylewski, Stanisław Kozłowski, Krzysztof Skarbek, Paweł Kowalski, Marek Przygodzki). Na przewodniczącego OKP wybrano Mieczysława Ustasiaka.

Przedstawiciele komitetu spotkali się z Wojewodą i Przewodniczącym WRN, których powiadomiono o powołaniu OKP oraz oczekiwaniu od władz pomocy natury organizacyjnej (lokal, telefony, dostęp do poligrafii itp.).

17 IV 1989 ustalono zadania oraz podział obowiązków. W składzie Prezydium: Alina Głowacka, Antoni Kadziak, Andrzej Kropopek, Marek Przygodzki, Bogdan Tański, Jan Tarnowski. Konwent Kwalifikacyjny: Andrzej Milczanowski – przewodniczący, Wojciech Gołąb, Seweryn Wiechowski, Mieczysław Kaczanowski, Edward Radziewicz, Władysław Dziczek. Andrzej Kropopek. Zespoły odpowiedzialne za pracę Komitetu: Zespół I ds. Kandydatów do Sejmu i Senatu - Jan Tarnowski. Zespół II ds. uwiarygodnienia wyborów do Sejmu i Senatu – Antoni Kadziak. Biuro OKP – Andrzej Kropopek. Zespół IV ds. finansowych i zaopatrzenia – Marek Przygodzki. Zespół V ds. Propagandy i Informacji – Alina Głowacka. Zespół Prawników – Bogdan Tański. Rada Nadzorcza Gospodarki Funduszami Wyborczymi: Ewaryst Waligórski, Bogusław Piskorski, Józef Jałowiczor. Zespół ds. opracowania program wyborczego – Jan Wesołowski. Po wytypowaniu kandydatów do Sejmu i Senatu Mieczysław Ustasiak złożył rezygnację z przewodniczącego OKP, na jego miejsce wybrano Andrzeja Kropopka.

18 IV 1989 Konwent wybrał kandydatów do Sejmu: Okręg Wyborczy w Szczecinie – Józefa Kowalczyka, Okręg Wyborczy w Stargardzie – Artura Balazsa, Okręg Wyborczy Świnoujście – Bogdana Kopczyńskiego. Do Senatu Mieczysława Ustasiaka i Jerzego Zimowskiego. 20 IV 1989 w związku z przyznaniem Szczecinowi dwóch miejsc do Sejmu konwent postanawia w tajnym głosowaniu: do Sejmu kandydują z Okręgu Szczecińskiego J. Kowalczyk i J. Zimowski. W miejsce Zimowskiego do senatu E. Bilicki. 21 IV 1989 A. Balazs nie wyraził zgody na kandydowanie z Okręgu Wyborczego w Stargardzie, jego miejsce zajął Waldemar Gil. 11 V 1989 Waldemar Gil ostatecznie wycofał swoją kandydaturę.

Bezpośrednio po wyborach OKP się nie rozwiązał, odeszła znaczna część związanych z nim ludzi, pozostali postanowili kontynuować działanie w formie stowarzyszenia popierającego Klub parlamentarny OKP. Jesienią 1989 odbyły się wybory, nowym przewodniczącym został Zbigniew Zdanowicz.

Jan Tarnowski