Oficyna WE

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Oficyna WE, wydawnictwo działające w Warszawie od końca 1982 do 1989. Od 1985 wydawało książki incydentalnie, używając wówczas nazwy Kret. Było kontynuacją wydawnictwa Enklawa, założonego przez Leszka Stalla i Janusza Iskrę. W skład redakcji wchodzili: L. Stall, który podejmował decyzje programowe i był odpowiedzialny za wybór tekstów, Wojciech Warecki, zajmujący się organizacją działalności wydawniczej, Włodzimierz Woroniecki – organizator działalności wydawniczej w l. 1982-1983 i Marek Warecki – organizator działalności wydawniczej w l. 1982-1989. Organizatorem kolportażu był L. Stall, który przekazywał nakład kolporterom hurtowym. W ramach Oficyny WE drukowano wyłącznie na tzw. dojściach, przede wszystkim robiono przedruki literatury z paryskiej „Kultury”, tytuły wydawano w nakł. podstawowym 3 tys. egz., w przypadku dużego popytu robiono dodruki. Oficyna WE wydała w l. 1982-1985: Mariana Brandysa Twardy człowiek (1982) i Z dwóch stron drzwi (1983), Stefana Bratkowskiego Co zrobić, kiedy nic się nie da zrobić? Rzecz o samorządach pracowniczych (1983), Milovana Dżilasa Rozmowy ze Stalinem (1983), Piotra Guzego Wielkie nieszczęście (1983), Marka Nowakowskiego Życiorys Tadeusza Nawalanego czyli „Solidarność” ma głos (1983), Georga Orwella Eseje (1983) i 3 eseje (1983), Aleksandra Smolara Władza i przywileje (1983), Jana Józefa Lipskiego Etos Komitetu Obrony Robotników (1983, 1985), Horsta Bienka Cela (1984). Od 1985 jako wydawnictwo Kret wydano: Jana Kazimierza Umiastowskiego Przez kraj niewoli wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939-1942 (1985), Leopolda Ungera (pseud. Brukselczyk) Widziane z Brukseli (1986). Wspólnie z wydawnictwem NOWa wydano: Vaclava Havla Spiskowcy i inne utwory dramatyczne (1984), Milana Kundery Walc pożegnalny (1983). Od 1982 organizowano druk co najmniej kilkunastu książek dla wydawnictwa NOWa i innych wydawnictw oraz druk czasopism, m.in. „Vacatu”. Wydano również kilka nakładów pocztówek okolicznościowych, kalendarze, kilkanaście serii znaczków poczt podziemnych. V 1984 członkowie redakcji Oficyna WE – L. Stall i bracia Wareccy zostali aresztowani i osadzeni w AŚ Warszawa-Mokotów. W ramach rozpracowania Oficyny WE zatrzymano ok. 20 os. SB udało się rozpracować wszystkie konspiracyjne lokale wydawnictwa. Zarekwirowano zapasy papieru i wydrukowane już książki. Członkowie redakcji na mocy amnestii z VII 1984 zostali zwolnieni z aresztu.

Anna Grażyna Kister